Canllawiau Cynllunio Atodol Morlun Dros Dro

Cymeriad Morlun: Cario drosodd y canllawiau presennol. Wedi’i ddiweddaru i adlewyrchu’r polisi cynllunio cenedlaethol diweddaraf gan gynnwys Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru, polisi cynllun datblygu lleol. Mae adran ar sut i wneud y defnydd gorau o’r canllawiau hefyd wedi’i chynnwys.

CCA Morlun Dros Dro

ACM1 Aber yr Afon Teifi

ACM2 Ynys Aberteifi i Benrhyn Cemaes

ACM3 Pen yr Afr i Ben y Bal

ACM4 Bae Trefdraeth

ACM5 Ynys Dinas

ACM6 Bae Abergwaun

Dwyrain ACM7 Harbwr Abergwaun a Harbwr Wdig

ACM8 Môr Agored y Gogledd

ACM9 Bar tywod allanol Trefdraeth ac Abergwaun

ACM10 Trwyn Crincoed a Phen-caer

ACM11 Pen-caer i Benbwchdy

ACM12 Dŵr dwfn Pen-caer

ACM13 Penbwchdy i Benllechwen

ACM14 Bariau tywod a graean gorllewinol

ACM15 Pentir Tyddewi

ACM16 Y Porth Mawr

ACM17 Swnt Dewi

ACM18 Dyfroedd arfordirol Ynys Dewi

ACM19 Y Cerrig

ACM20 Dyfroedd arfordirol gogledd Bae Sain Ffraid

ACM21 Dwyrain dyfroedd arfordirol Bae Sain Ffraid

ACM22 De dyfroedd arfordirol Bae Sain Ffraid – Borough Head

ACM23 De dyfroedd arfordirol Bae Sain Ffraid – The Nab Head

ACM24 Bae Sain Ffraid

ACM25 Penrhyn Marloes ac Ynys Sgomer

ACM26 Dyfroedd arfordirol Sgogwm a Gateholm coastal waters_Cymraeg

ACM27 Ynys Gwales a’r Smalls

ACM28 Y Môr agored i’r Gorllewin

ACM29 Dyfroedd alltraeth deheuol

ACM30 Dyfroedd alltraeth deheuol

ACM31 Ardal allanol y Ddau Gleddau

ACM32 Aberdaugleddau Fewnol

ACM33 Daugleddau

ACM34 Freshwater West

ACM35 Dyfroedd Arfordirol Castellmartin

ACM36 Dyfroedd Arfordirol Ystagbwll

ACM37 Freshwater East a Maenorbŷr

ACM38 Dyfroedd arfordirol Lydstep Haven

ACM39 Dinbych y Pysgod ac Ynys Bŷr

ACM40 Gorllewin Bae Caerfyrddin

ACM41 Carmarthen Bay north- Pendine

ACM42 Bae Caerfyrddin

ACM43 Môr Hafren Alltraeth

ACM44 -Alltraeth y Gorllewin dyfroedd dwfn iawn