Adroddiad yr Ymgynghori ar y CDL 2

Cynllun Datblygu Lleol 2

Mae’r Awdurdod wedi paratoi Adroddiad Ymgynghori sy’n rhoi manylion am y broses o ymgynghori ar y Strategaeth a Ffefrir, Cynllun Adneuo a’r Newidiadau Ffocws.

Fel rhan o’r Adroddiad Ymgynghori, mae rhestr fanwl o’r holl sylwadau a dderbyniwyd ac ymateb yr Awdurdod ar y Cynllun Datblygu Lleol Adneuo i’w gweld isod.

Y Sylwadau ar y Cynllun Adneuo ac ymateb yr Awdurdod

Atodiad 1: Mynegai i’r Sylwadau yn llawn (yn ôl rhifau)

Hefyd bu’r Awdurdod yn ymgynghori ar y ddogfen Newidiadau Ffocws.  Mae Adendwm i’r Adroddiad Ymgynghori sy’n rhoi crynodeb o’r holl sylwadau a dderbyniwyd ar y ddogfen hon, ac ymateb yr Awdurdod, i’w gweld isod.

Adendwm sy’n cynnwys Y Sylwadau ar y Newidiadau Ffocws ac ymateb yr Awdurdod

Adendwm Atodiad 1: Mynegai i’r Sylwadau yn llawn (trefn rhifyddol)

Atodiad 2: Datganiadau Tir Cyffredin

Cliciwch y ddolen i weld asesiad llawn wedi’i ddiweddaru o’r Gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol..

Cliciwch y ddolen i weld asesiad llawn yr Awdurdod o’r Safleoedd Newydd neu Safleoedd Diwygiedig (yn y Cam Strategaeth a Ffefrir)

Cliciwch y ddolen i weld asesiad llawn yr Awdurdod o’r Safleoedd Newydd neu Safleoedd Diwygiedig (yn y Cam Adneuo)

Beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd y rhai sydd ar ein rhestr ymgynghori yn cael gwybod am fanylion y gwrandawiad archwiliad a gynhelir maes o law.

Mwy am Gynllun Datblygu Lleol 2