Mae Canolfan Ymwelwyr yng Nghastell Henllys yn cynnwys Caffi'r Caban, siop anrhegion ac arddangosfeydd rhyngweithiol.

Am ragor o fanylion am y caffi ewch i’w tudalen Facebook Caffi’r Caban neu ffoniwch 01239 891164.

Mae yna hefyd safle picnic ar lan yr afon, a lle chwarae i blant, er mwyn sicrhau bod y teulu cyfan yn mwynhau eu diwrnod yng Nghastell Henllys.

Canolfan Ymwelwyr

Mae’r man arddangos yn cynnwys sgriniau rhyngweithiol a fideos i’ch helpu i ddysgu mwy fyth am fywyd yng Nghastell Henllys yn yr Oes Haearn.

Mae’r gwaith o ailddatblygu Castell Henllys yn cael ei ariannu gan Brosiect Twristiaeth Treftadaeth Cadw (sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop – ERDF) a Fframwaith Busnes Twristiaeth Ddigidol Croeso Cymru (sy’n cael ei ariannu gan ERDF).

 

Cyfeillgar i gŵn

Mae croeso i gŵn ar dennyn ond ni chaniateir cŵn y tu mewn i’r caffi. Caniateir cŵn ar y feranda a’r mannau eistedd y tu allan.

 

Siop

Mae’r siop anrhegion yn cynnwys ystod o gynhyrchion sydd wedi’u hysbrydoli gan yr Oes Haearn yn ogystal â lleoliad hyfryd Castell Henllys ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Visitors sit outside on the Castell Henllys cafe veranda