Prosiectau CDC

Gweler y map isod am fanylion y prosiectau a gefnogwyd gan Gronfa Datblygu Cynaliadwy (CDC) Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ers 2020. Cliciwch ar y dotiau i ddarganfod mwy am bob prosiect.

Gwybodaeth am brosiectau CDC diweddar