Saif Bryngaer Oes Haearn Castell Henllys ar esgair o dir sy’n tremio dros ddyffryn afon fach. Gall ymwelwyr fynd i’r fryngaer hon, a gafodd ei hailadeiladu, ar ôl iddyn nhw brynu eu tocynnau yn y Ganolfan Ymwelwyr, oddi tan y fryngaer.

Mae llwybr yn arwain trwy lecynnau coediog at y fryngaer, ac mae’n serth mewn mannau. Mae’r llwybr wedi’i orchuddio â gro wedi’i gywasgu er mwyn sicrhau ei bod hi’n haws i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a choetshis cadair fynd ar ei hyd.

Nid yw’r signal ar gyfer ffonau symudol yn dda yn y dyffryn oddi tan y fryngaer, ond mae’n bosibl defnyddio’r llinellau tir yn y Ganolfan Ymwelwyr os yw’n fater o frys.

Mae cerbyd trydan ar gael i gludo unigolion o’r Ganolfan Ymwelwyr i’r fryngaer, ac mae yna hefyd feic Tramper ar gael i unigolion â phroblemau symudedd. Bydd y map yn dangos pa rannau o’r safle sy’n hygyrch i’r rhai sy’n defnyddio’r beic Tramper.

Holwch yn y Dderbynfa lle bydd aelod o staff yn gallu eich rhoi ar ben y ffordd ynglŷn â sut i ddefnyddio’r cerbyd.

 

Mae yna ddolen glyw yn y ddesg yn y dderbynfa. Mae yna doiled hygyrch â larwm braw ger y Ganolfan Ymwelwyr, ac mae yna doiledau i’r anabl yn yr adeilad arddangos.

Mae croeso i gŵn ar dennyn ond ni chaniateir cŵn y tu mewn i’r caffi. Caniateir cŵn ar y feranda a’r mannau eistedd y tu allan.

Cysylltwch â ni os ydych chi’n dymuno trefnu’ch ymweliad.

Castell Henllys Iron Age Village's all-terrain mobility scooter.