Chwilio Ceisiadau Cynllunio

Porwch ceisiadau cynllunio

Cliciwch ar y ddolen i agor y gwasanaeth chwilio ceisiadau cynllunio, neu gwelwch y map isod.

Gallwch wneud y canlynol drwy’r gwasanaeth hwn:

  • Gweld ceisiadau presennol a’r dogfennau ategol
  • Gwneud sylwadau ar geisiadau presennol
  • Cofrestru ar gyfer hysbysiadau e-bost
  • Tracio cynnydd ceisiadau presennol
  • Chwilio am geisiadau o’r archif cynllunio.

Am bob ymholiad arall, cysylltwch â’r Tîm Rheoli Datblygu trwy ffonio 01646 624800 neu e-bostiwch dc@pembrokeshirecoast.org.uk.

Map ceisiadau cynllunio

Ymwadiad: Argraffu/Ffotocopio cynlluniau

Yn unol ag Adran 47 o Ddeddf Hawlfraint, Dylunio a Phatentau 1988, rhaid i chi beidio â chopïo cynlluniau heb awdurdod deiliad yr hawlfraint.

Cyngor Cynllunio