Chwilio Ceisiadau Cynllunio

Porwch ceisiadau cynllunio

Gallwch chwilio am a weld ceisiadau cynllunio ar-lein drwy ein Gwasanaeth Mynediad Cyhoeddus.

Cliciwch ar y ddolen i agor y gwasanaeth chwilio ceisiadau cynllunio mewn ffenestr newydd:​ https://cynllunio.arfordirpenfro.cymru

Am bob ymholiad arall, cysylltwch â’r Tîm Rheoli Datblygu trwy ffonio 01646 624800 neu e-bostiwch dc@pembrokeshirecoast.org.uk.

Pembrokeshire Coast National Park logo

Gallwch wneud y canlynol drwy’r gwasanaeth hwn:

  • Gweld ceisiadau presennol a’r dogfennau ategol
  • Gwneud sylwadau ar geisiadau presennol
  • Cofrestru ar gyfer hysbysiadau e-bost
  • Tracio cynnydd ceisiadau presennol
  • Chwilio am geisiadau o’r archif cynllunio.

Ymwadiad: Argraffu / llungopïo cynlluniau

Yn unol ag Adran 47 Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988, ni ddylid gwneud copïau o gynlluniau heb Awdurdod deiliad yr hawlfraint.

Cyngor Cynllunio