Ein Partneriaid

Ein Partneriaid Cenedlaethol​

The UK's 15 National Parks work with national partners through National Parks Partnerships. Our partners provide vital support to the National Parks family and help us to increase the understanding, enjoyment and valuing of our special landscapes.

Columbia Sportswear

Columbia Sportswear and National Parks UK bilingual logos

Mae 15 Parc Cenedlaethol y DU yn gweithio gyda Columbia Sportswear sef Dilladwyr Swyddogol Parcmyn a staff y Parciau Cenedlaethol – y bobl sy’n gwarchod a hyrwyddo rhai o dirluniau mwyaf hynod Prydain.

Gan ddangos ymrwymiad enfawr i’r Parciau Cenedlaethol, mae Columbia yn dilladu dros 2000 o staff y Parciau Cenedlaethol, gan gynnwys 300 o Barcmyn, gan ddarparu dillad o safon uchel sy’n “tested tough™” a sydd wedi’u dylunio i’w cadw’n sych ac yn gynnes, heb fod yn rhy boeth ac i’w gwarchod rhag yr elfennau.

Sykes Holiday Cottages

Sykes Holiday Cottages Logo

Mae mwynhau gwyliau yn un o 15 Parc Cenedlaethol y Deyrnas Unedig yn ffordd wych o archwilio tirweddau mwyaf gwerthfawr ac ysbrydoledig Prydain.

Dyna pam mae gan Barciau Cenedlaethol y Deyrnas Unedig bartneriaeth genedlaethol â chwmni Sykes Holiday Cottages, w

sy’n annog pawb i ddarganfod eu gwyliau delfrydol mewn Parciau Cenedlaethol. Ymhellach, bydd eich archeb yn helpu i gefnogi ein gwaith hanfodol.

Mae’r Parciau Cenedlaethol yn cynnig cymaint o ddewis, p’un ai a ydych chi’n dymuno archwilio pentrefi; croesi dyfrffyrdd neu ddringo mynyddoedd, mae aros am gyfnod hirach mewn bwthyn gwyliau yn golygu y gallwch chi ymsefydlu o ddifrif yn y mannau arbennig hyn, gan gefnogi busnesau a chymunedau lleol yr un pryd.

Felly, pa Barc Cenedlaethol wnewch chi ei archwilio nesaf? Dyma rywfaint i’ch ysbrydoli am Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ond pa rai bynnag o’r Parciau Cenedlaethol y byddwch chi’n penderfynu ymweld â nhw, gwnewch eich archeb drwy’r ddolen hon: https://www.sykescottages.co.uk/pembrokeshire-cottages.html?rfx=12598&inrfx=12598.

Pembrokeshire Coast National Park Ranger Richard Vaughan

​Forest Holidays

Mae Parciau Cenedlaethol y DU a Forest Holidays yn cydweithio ar National Park Futures, rhaglen bum mlynedd a fydd yn cysylltu dros 20,000 o bobl ifanc â natur.

Dros y pum mlynedd nesaf, bydd National Park Futures yn darparu o leiaf 15 o brosiectau addysg flaenllaw er mwyn cyrraedd 5,000 o bobl ifanc yn ogystal â thalu costau teithio ar gyfer 15,000 o ymweliadau gan bobl ifanc i Barciau Cenedlaethol.

Nod y rhaglen yw ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i ofalu am ein Parciau Cenedlaethol gwerthfawr a’u hamddiffyn, yn ogystal â gwella eu lles trwy amser a dreulir mewn natur. Darllenwch fwy am y rhaglen yma: https://nationalparks.uk/about-us/partners/forestholidays.

Clif Bar National Park Protectors logo

Clif Bar

Mae Parciau Cenedlaethol y DU a Clif Bar yn cydweithio ar gynllun ‘Gwarchodwyr Parciau Cenedlaethol’, cynllun a lansiwyd yn 2019 sydd bob blwyddyn yn ariannu cyfres o brosiectau cadwraeth fawr ar draws pum Parc Cenedlaethol , yn ogystal â chefnogi gwarchodaeth amgylcheddol y deg Parc arall.

Darllenwch fwy am y bartneriaeth ar wefan Parciau Cenedlaethol y DU.