Camau’r Cynllun Datblygu Lleol (Disodli)

Cynllun Datblygu Lleol 2

Dyma’r camau wrth baratoi Cynllun Datblygu Lleol i ddisodli’r hen un. Fe fydd unrhyw newid arfaethedig mewn polisi yn destun ymgynghoriad cyhoeddus mewn cydymffurfiaeth â pholisi, canllawiau a rheoleiddio cenedlaethol. Yn y pendraw, fe all yr Arolygydd a benodir ychwanegu polisïau at y Cynllun, eu diwygio neu eu dileu. Fe fydd yr Awdurdod yn dilyn y cyngor a ddarperir ym Mholisi Cynllunio Cymru wrth ystyried statws y Cynllun sy’n dod i’r amlwg i ddisodli’r hen gynllun.

Plan Stage Timescale
Adroddiad yr Adolygiad Ymgynghoriad i ben: 18/05/16
Cytundeb Cyflawni Ymgynghoriad i ben: 18/05/16
Safleoedd Ymgeisiol Ymgynghoriad i ben: 25/11/16
Strategaeth a Ffefrir Ymgynghoriad i ben: 21/07/17
Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol Ymgynghoriad i ben: 01/06/18
Cynllun Wedi’i Adneuo Ymgynghoriad i ben: 01/06/18
Newidiadau â Ffocws Ymgynghoriad i ben: 15/02/19
Adroddiad Ymgynghori
Cyflwyno Ymgynghoriad i ben: 07/12/18
Archwilio Mae sesiynau clyw bellach wedi cau
Newidiadau mewn Materion sy’n Codi Ymgynghoriad i ben: 13/03/20
Adroddiad Ymgyhghori – CDLl2
Adroddiad yr Arolygydd
Mabwysiadu 30/09/20

Mwy am Gynllun Datblygu Lleol 2