Sesiwn Gwrandawiad 4

Newid Hinsawdd, Dylunio Cynaliadwy, Ynni Adnewyddadwy a Llifogydd

Dydd Iau 4 Gorffennaf 2019 9.30am

Ystafell Warrior, Neuadd Pater, Doc Penfro

Agenda Sesiwn Gwrandawiad 4

Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 4

Yymatebion i’r Pwyntiau Gweithredu

Cyfranogwyr a Datganiadau wedi’u cyflwyno

Cyfranogwr (Asiant) ac ID Datganiad wedi’i gyflwyno Yn bresennol
APC Arfordir Penfro HS4-PCNPA y
Cyngor Cymuned Marloes & St Brides – 2897 Dim Datganiad y

Sesiynau Gwrandawiad Eraill