Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn dilyn 186 milltir o olygfeydd arfordirol odidocaf Prydain, yn ymestyn o Landudoch yn y gogledd i Amroth yn y de. Mae Llwybr Arfordir Cymru a'r Llwybr Appalachian Rhyngwladol [IAT] yn dilyn Llwybr Arfordir Penfro trwy Sir Benfro.

Gwyriadau cyfredol