Sesiwn Gwrandawiad 2

Nodweddion Arbennig y Parc Cenedlaethol

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019 9.30am

Ystafell Warrior, Neuadd Pater, Doc Penfro

Agenda Sesiwn Gwrandawiad 2

Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 2

Ymatebion i’r Pwyntiau Gweithredu

Cyfranogwyr a Datganiadau wedi’u cyflwyno

Cyfranogwr (Asiant) ac ID Datganiad wedi’i gyflwyno Yn bresennol
APC Arfordir Penfro  HS2 PCNPA y
Cyngor Cymuned Marloes & St Brides – 2897 Dim Datganiad y
Tenby Civic Society – 3511  HS2-3511 Tenby Civic Society y

Sesiynau Gwrandawiad Eraill