The Discovery Room is spacious and an entire glass wall allows natural light to flood in, whilst the St Davids Room is the perfect environment for a private meeting or class.

Prisiau

Yr awr: £15 gan gynnwys TAW
Diwrnod llawn (9.30am-4pm): £90 gan gynnwys TAW

I archebu neu am ragor o wybodaeth ffoniwch 01437 720392 neu e-bostiwch ni.

Arlwyo

Mae yna hefyd caffi yma yn Oriel y Parc o’r enw Pilgrims Cafe a all ddarparu ar gyfer amrywiaeth o ofynion. Cysylltwch â Sarah drwy e-bost am ragor o wybodaeth.

Maint yr Ystafelloedd

Ystafell Cwrdd Theatr Ystafell Bwrdd Ystafell Dosbarth Ystafell Siap-U
Darganfod 50 20 32 24
Tyddewi 30 20 8 15
Tŵr 25 N/A N/A 12
Table and chairs in the Discovery Room in Oriel y Parc

Llungopïo

20c yr ochr A4 du a gwyn
50c yr ochr o liw A4

30c am bob laminiad A4