Mae hanes cyfoethog Castell a Melin Heli Caeriw’n ymestyn dros 2,000 o flynyddoedd ac yn sôn am farchogion y deyrnas, gorseddwyr brenhinoedd, cynllwynion oes Elisabeth a chwalfa Rhyfel Cartref.

Saif y Castell mewn lleoliad anhygoel yn edrych dros Lyn y Felin sy’n mesur 23 cyfer, ac mae’n un o’r cestyll mwyaf amrywiol ei bensaernïaeth yng Nghymru; yn gaer Normanaidd o’r ochr orllewinol, ac eto’n blasty Elisabethaidd gwych o’r gogledd.

Ar y safle hefyd ceir yr unig Felin Heli sydd wedi’i hadfer yng Nghymru, croes Geltaidd o’r 11eg ganrif, pont ganoloesol a llecyn picnic, i gyd wedi’u cysylltu gan lwybr cylch sy’n filltir o hyd, addas ar gyfer bygis a chadeiriau olwyn, gyda golygfeydd godidog dros Lyn y Felin.

Digwyddiadau

Gweler ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ymlaen ac archebwch ar-lein heddiw.

 

Bwyd a Diod

Ewch i’r adran Siopa a Bwyta i ddarganfod mwy am y dewis gwych o luniaeth sydd ar gael o Ystafell De Nest a’r Felin Heli.

 

Teithiau Tywys

Oherwydd Covid 19 dyn ni ddim yn cynnig teithiau tywys dyddiol ar hyn o bryd.  Sut bynnag, cynhelir fflach sgyrsiau drwy’r dydd ac mae ein tywyswyr ar gael i ateb cwestiynau.

Mae gyda ni hefyd raglen o deithiau arbenigol yn ystod y tymor gan gynnwys Teithiau’r Ardd, Teithiau Cymraeg, Cyfrinachau Codi Cestyll, Teithiau Ysbrydion a Theithiau Gyda’r Hwyr ynghyd ag eraill.  Edrychwch ar ein tudalen Digwyddiadau.

 

Hygyrchedd

Gellir mynd â chadeiriau olwyn i lawr gwaelod y Castell a’r Felin, y ddwy siop ac Ystafell De Nest. Mae’r llwybr milltir yn addas i gadeiriau olwyn hefyd.

Mae dau dŷ-bach i’r anabl yng Nghanolfan Ymwelwyr y Castell ac yn Lôn y Felin (bydd angen allwedd RADA i’w hagor; holwch yn y Felin). Mae sgwter anabledd ar gael i’w llogi ar gais o Ganolfan Ymwelwyr y Castell.

Polisi mynediad i ofalwyr ac ymwelwyr ag anableddau

Mae Castell a Melin Heli Caeriw yn cynnig 25% oddi ar brisiau mynediad diwrnod safonol i ymwelwyr ag anableddau.

Mae defnyddwyr cadeiriau olwyn yn cael mynediad am ddim.

Bydd un gofalwr cynorthwyol yn cael mynediad am ddim.

Dewch ag un o’r dogfennau canlynol gyda chi:

  • Llythyr Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
  • Llythyr Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
  • Llythyr yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
  • Bathodyn Glas (angen ID â llun arno)
  • Llythyr wedi’i lofnodi gan Feddyg Teulu (angen ID â llun arno)
  • Cerdyn Gofalwr/llythyr gan sefydliad Gofalwyr neu Gyngor Sir.
Mother and daughter at Carew Castle

Toiledau

Mae tŷ bach yng Nghanolfan Ymwelwyr y Castell (Sylwer: does dim tai bach cyhoeddus ym Melin Heli Caeriw).

 

Parcio

Mae digonedd o le parcio di-dâl i geir a bysus ym mhrif faes parcio’r Castell. Mae yna ail faes parcio ar gyfer ceir ar ochr ogleddol Pwll y Felin gyda golygfeydd ysblennydd draw i’r Castell. Mae yna dri man parcio i’r anabl ym mhrif faes parcio’r Castell a pharcio cyfyngedig i bobl anabl yn unig ochr y Felin.

 

Safle Picnic

Mae safle picnic ar lan ogleddol Llyn y Felin gyda golygfeydd godidog o’r Castell.

 

Cyfeillgar i gŵn

Mae croeso i gŵn sy’n ymddwyn yn dda ym mhob man ar y safle ac eithrio’r tu mewn i Ystafell De Nest; cadwch nhw ar dennyn byr os gwelwch yn dda.

Family of four with dog sitting on Carew millpond with Carew Castle in background
Aerial photograph of Carew Castle and Tidal Mill

Darganfyddwch fwy am Gastell Caeriw