Mae hanes cyfoethog Castell a Melin Heli Caeriw’n ymestyn dros 2,000 o flynyddoedd ac yn sôn am farchogion y deyrnas, gorseddwyr brenhinoedd, cynllwynion oes Elisabeth a chwalfa Rhyfel Cartref.

Saif y Castell mewn lleoliad anhygoel yn edrych dros Lyn y Felin sy’n mesur 23 cyfer, ac mae’n un o’r cestyll mwyaf amrywiol ei bensaernïaeth yng Nghymru; yn gaer Normanaidd o’r ochr orllewinol, ac eto’n blasty Elisabethaidd gwych o’r gogledd.

Ar y safle hefyd ceir yr unig Felin Heli sydd wedi’i hadfer yng Nghymru, croes Geltaidd o’r 11eg ganrif, pont ganoloesol a llecyn picnic, i gyd wedi’u cysylltu gan lwybr cylch sy’n filltir o hyd, addas ar gyfer bygis a chadeiriau olwyn, gyda golygfeydd godidog dros Lyn y Felin.

 

SAFLE CYFEILLGAR I GŴN

Mae croeso i gŵn sy’n ymddwyn yn dda ym mhob man ar y safle ac eithrio’r tu mewn i Ystafell De Nest; cadwch nhw ar dennyn byr os gwelwch yn dda. Gofynnwch yn y dderbynfa os byddwch chi eisiau bag ci.

 

Bwyd a Diod

Ewch i’r adran Siopa a Bwyta i ddarganfod mwy am y dewis gwych o luniaeth sydd ar gael o Ystafell De Nest a’r Felin Heli.

Mae safle picnic ar lan ogleddol Llyn y Felin gyda golygfeydd godidog o’r Castell.

 

Digwyddiadau

Gweler ein tudalen am beth sy ‘mlaen i ddarganfod beth sydd ymlaen ac archebwch ar-lein heddiw.

 

Toiledau

Mae tŷ bach yng Nghanolfan Ymwelwyr y Castell (Sylwer: does dim tai bach cyhoeddus ym Melin Heli Caeriw).

 

HELA CRANCOD AR Y SARN

Mae’r sarn y tu allan i’r Felin yn un o’r llecynnau gorau yn Sir Benfro i ddal crancod!

Oddeutu’r penllanw yw’r amser gorau i granca, pan fydd Llyn y Felin yn llawn.

Gallwch gael popeth sydd ei angen i roi cychwyn arni o Siop y Felin, gan gynnwys hufen iâ!

 

Teithiau Tywys

Mae gyda ni raglen o deithiau arbenigol yn ystod y tymor gan gynnwys Teithiau’r Ardd, Teithiau Cymraeg, Cyfrinachau Codi Cestyll, Teithiau Ysbrydion a Theithiau Gyda’r Hwyr ynghyd ag eraill.  Edrychwch ar ein tudalen beth sy ‘mlaen.

 

Parcio

Mae digonedd o le parcio di-dâl i geir a bysus ym mhrif faes parcio’r Castell. Mae yna ail faes parcio ar gyfer ceir ar ochr ogleddol Pwll y Felin gyda golygfeydd ysblennydd draw i’r Castell. Mae yna dri man parcio i’r anabl ym mhrif faes parcio’r Castell a pharcio cyfyngedig i bobl anabl yn unig ochr y Felin.

 

Dod yma

Mewn car

Ein côd post ar gyfer y peiriant Satnav yw SA70 8SL.

Gallwch weld ble rydym ni ar Google Maps neu Bing Maps, neu trwy ddefnyddio What3words///fraction.dislodge.excellent

O Dde Cymru

 • Teithiwch tua’r gorllewin ar yr M4 ac yna’r A48 tuag at Gaerfyrddin.
 • Unwaith ichi gyrraedd Caerfyrddin, ar y gylchfan gyntaf, cymerwch yr 2il allanfa ar yr A40 Gor tuag at Sanclêr.
 • Ar yr ail gylchfan, cymerwch yr allanfa 1af, ac aros ar yr A40.
 • Yn Sanclêr, cymerwch yr allanfa 1af ar yr A477 tuag at Ddinbych-y-pysgod.
 • Yng Nghilgeti arhoswch ar yr A477 tuag at Benfro, yna dilynwch ein harwyddion brown.


O Ddinbych-y-pysgod

 • Ewch tua’r gorllewin allan o Ddinbych-y-pysgod ar yr A4139 am Benfro.
 • Trowch i’r dde ger Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod i Lôn Clickett a dilynwch y B4318 am Sageston.
 • Ar y gylchfan, cymerwch yr 2il allanfa ar yr A477, ac yna dilynwch ein harwyddion brown.


O Abergwaun neu Hwlffordd

 • O Abergwaun, dilynwch yr A40 i Hwlffordd.
 • Ar gylchfan Y Llwyn Helyg, cymerwch yr 2il allanfa ac aros ar yr A40.
 • Ar Gylchfan Ffordd Aberteifi, cymerwch yr 2il allanfa ac aros ar yr A40.
 • Ar Gylchfan Scotchwell, cymerwch yr allanfa 1af ar Heol Arberth / A40.
 • Ar Gylchfan Pont Canaston, cymerwch y 3ydd allanfa i’r A4075.
 • Ar Gylchfan Bluestone, cymerwch yr allanfa 1af i aros ar yr A4075.
 • Wedi croesi’r bont ganoloesol, ar ben y bryn trowch i’r dde yn syth ar ôl pasio’r Carew Inn.

 

Ar drafnidiaeth gyhoeddus

Ein gorsafoedd trên agosaf yw Doc Penfro (5.6 milltir) neu Cilgeti (6.6 milltir).

Mae’r bws Fflecsi wedi cymryd lle’r gwasanaethau bws 360 a 361. Oriau’r gwasanaeth yw 7.30am – 6.30pm Llun – Sad, mae prisiau’n dechrau o £4 neu £6 ar gyfer teithiau hirach. I archebu’r bws, galwch 0300 234 0300 neu lawrlwythwch yr ap bws Fflecsi ar eich ffôn clyfar

Ar feic

Mae’r Llwybr o Gastell i Gastell yn defnyddio llwybr amlddefnydd sy’n rhedeg yn gyfochrog â’r A477 rhwng Doc Penfro a Chaeriw.

Am wasanaethau hurio, cynnal a chadw, darnau sbâr ac atgyweirio beiciau:

Pembrokeshire Bike Hire

Pembrokeshire E-Bike Hire

Bierspool Cycles

Mike Bikes

Enterprise Bikes

 

Hygyrchedd

Mae yna dri man parcio i’r anabl ym mhrif faes parcio’r Castell a pharcio cyfyngedig i bobl anabl yn unig ochr y Felin.

Gellir mynd â chadeiriau olwyn i lawr gwaelod y Castell a’r Felin, y ddwy siop ac Ystafell De Nest. Mae’r llwybr milltir yn addas i gadeiriau olwyn hefyd.

Mae dau dŷ-bach i’r anabl yng Nghanolfan Ymwelwyr y Castell ac yn Lôn y Felin (bydd angen allwedd RADA i’w hagor; holwch yn y Felin). Mae sgwter anabledd ar gael i’w llogi ar gais o Ganolfan Ymwelwyr y Castell (01646 651782).

 

Polisi mynediad i ofalwyr ac ymwelwyr ag anableddau

Mae Castell a Melin Heli Caeriw yn cynnig 25% oddi ar brisiau mynediad diwrnod safonol i ymwelwyr ag anableddau.

Mae defnyddwyr cadeiriau olwyn yn cael mynediad am ddim.

Bydd un gofalwr cynorthwyol yn cael mynediad am ddim.

Dewch ag un o’r dogfennau canlynol gyda chi:

 • Llythyr Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
 • Llythyr Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
 • Llythyr yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
 • Bathodyn Glas (angen ID â llun arno)
 • Llythyr wedi’i lofnodi gan Feddyg Teulu (angen ID â llun arno)
 • Cerdyn Gofalwr/llythyr gan sefydliad Gofalwyr neu Gyngor Sir.

 

 

Mother and daughter at Carew Castle