Sesiwn Gwrandawiad 7

Tai Fforddiadwy, Llety Sipsiwn a Theithwyr

Dydd Mercher 10 Gorffennaf 2019 9.30am

Ystafell Warrior,Neuadd Pater, Doc Penfro

Agenda Sesiwn Gwrandawiad 7

Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 7

Ymatebion i’r Pwyntiau Gweithredu

Cyfranogwyr a Datganiadau wedi’u cyflwyno

Cyfranogwr (Asiant) ac ID Datganiad wedi’i gyflwyno Yn bresennol
APC Arfordir Penfro HS7_PCNPA Y
Llywodraeth Cymru – 1569 HS7-1569 Welsh Government Y
Cyngor Cymuned Marloes a St Brides – 2897 Dim Datganiad Y
Cyngor Cymuned Saundersfoot – 2906 Dim Datganiad N
John Meyrick (Hayston Developments & Planning) – 4464 HS6_7_8_4464 Meyrick Y

Sesiynau Gwrandawiad Eraill