Castell a Melin Heli Caeriw

Byddwn ar gau o 24 Hydref tan 9 Tachwedd 2020.
Yn unol â chyfyngiadau atal byr Llywodraeth Cymru, byddwn ar gau o ddydd Sadwrn 24 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd 2020.
Mae'r holl docynnau a archebwyd ymlaen llaw ar gyfer y cyfnod hwnnw wedi'u had-dalu; os ydych wedi prynnu tocynnau byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau hyn.
Diolch ac edrychwn ymlaen at eich gweld eto ym mis Tachwedd.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 651782, neu anfonwch ebost at ymholiadau@castellcaeriw.com.

Oriau Agor a Phrisiau Mynediad

Rydym yn cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr y dydd felly rydym wedi sefydlu system archebu newydd. Mae angen i chi i archebu eich tocyn a slot amser ymlaen llaw.
DYMA'R SLOTIAU AMSER:
11am-12 canol dydd
12 canol dydd-1pm
1pm-2pm
2pm-3pm
3pm-3.30pm
Ystafell De Nest
Mae Ystafell De Nest ar agor bob dydd o 11am–4pm ar gyfer cacennau blasus, diodydd a choffi hyfryd!
Mae seddi ar gael yn yr awyr agored yn yr Ardd Furiog.
Mae’r Ystafell De ar agor i bawb a does dim angen archebu lle.