ORIAU AGOR CASTELL CAERIW AC YSTAFELL DE NEST

Mae mynediad olaf 30 munud cyn cau
Castell
10 Chwefror - 25 Chwefror
10.30am - 3.30pm
26 Chwefror - 22 Mawrth*
11am - 3pm
23 Mawrth - 3 Tachwedd**
10am - 4.30pm
Melin Heli
25 Mawrth – 5 Tachwedd
11am – 5pm
Ystafell De Nest
10 Chwefror - 25 Chwefror
10.30am - 3.30pm
26 Chwefror - 22 Mawrth
11am - 3pm
23 Mawrth - 3 Tachwedd
10am - 4.30pm
*Bydd y Castell ar gau ar y 4 a’r 12 o Fawrth ar gyfer hyfforddiant staff.
**Oherwydd priodasau preifat bydd y castell ar gau o 1.30pm (mynediad olaf 1pm) ar 6, 18 & 20 Gorffennaf. Mae’r Felin Heli yn parhau ar agor fel arfer a bydd ymweliad yn rhad ac am ddim ar gyfer y prynhawniau hyn yn unig.