ORIAU AGOR CASTELL CAERIW AC YSTAFELL DE NEST

Mae mynediad olaf 30 munud cyn cau
Castell
23 Mawrth - 3 Tachwedd*
10am - 4.30pm
Melin Heli
23 Mawrth – 5 Tachwedd
11am – 5pm
Ystafell De Nest
23 Mawrth - 3 Tachwedd
10am - 4.30pm
*Oherwydd priodasau preifat bydd y castell ar gau o 1.30pm (mynediad olaf 1pm) ar 6, 11 & 18 Gorffennaf. Mae’r Felin Heli yn parhau ar agor fel arfer a bydd ymweliad yn rhad ac am ddim ar gyfer y prynhawniau hyn yn unig.