ORIAU AGOR CASTELL CAERIW AC YSTAFELL DE NEST

Mae mynediad olaf 30 munud cyn cau
Castell
25 Mawrth – 5 Tachwedd
10am – 4.30pm *
Melin Heli
25 Mawrth – 5 Tachwedd
11am – 5pm
Ystafell De Nest
25 Mawrth – 5 Tachwedd
10.30am – 4pm
* Ar gau o 1pm ddydd Sadwrn 1 Ebrill ac ar gyfer priodas breifat.