Castell a Melin Heli Caeriw

Bydd Castell Caeriw yn ailagor ar 12 Ebrill 2021.
Bydd holl ardaloedd awyr agored y Castell a'i dir ar agor, gan gynnwys yr Ardd Furiog a'r ardal chwarae.
Rhaid i chi archebu'ch tocynnau cyn ymweld. Ewch i'n tudalen Cyn i chi archebu am y diweddariadau diweddaraf..
I archebu, ewch i'n calendr digwyddiadau. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi nôl.

Oriau Agor a Phrisiau Mynediad

O ddydd Llun 12 Ebrill 2021 ymlaen
Castell
Ar agor bob dydd 10am-4pm (mynediad olaf 3.30pm)
Oedolyn (17+): £2.50
Plentyn (4-16): £1.50
Ystafell De Nest
Ar agor bob dydd 11am-4pm (diodydd a chacennau i fynd allan yn unig)
Bydd y Felin a'r Sarn ar gau nes ceir rhybudd bellach.