Castell a Melin Heli Caeriw

Mae Castell a Melin Heli Caeriw bellach wedi cau am y gaeaf.
Rydym dal yn gallu derbyn archebion oddi wrth grwpiau ac ysgolion.
I wneud ymholiad ynglŷn ag archebu ar gyfer grŵp neu ysgol, cysylltwch â ni drwy e-bostio ymholiadau@castellcaeriw.com.

Gwybodaeth am Gastell Caeriw

Mae hanes cyfoethog Castell a Melin Heli Caeriw’n ymestyn dros 2,000 o flynyddoedd ac yn sôn am farchogion y deyrnas, gorseddwyr brenhinoedd, cynllwynion oes Elisabeth a chwalfa Rhyfel Cartref.

Darllenwch Fwy

Melin Heli Caeriw

Melin Heli Caeriw yw’r unig felin lanw o’i math sydd wedi’i hadfer yng Nghymru, ac un o ddim ond pump yng ngwledydd Prydain.

Darllenwch Fwy

Oriau Agor a Phrisiau Mynediad

Cyhoeddir dyddiadau ac amseroedd agor ar gyfer 2021 yma maes o law.