Castell a Melin Heli Caeriw


Mae holl ardaloedd y Castell a'i dir ar agor, gan gynnwys yr Ardd Furiog a'r ardal chwarae.
Rhaid i chi archebu'ch tocynnau cyn ymweld. Ewch i'n tudalen Cyn i chi archebu am y diweddariadau diweddaraf..
I archebu, ewch i'n calendr digwyddiadau. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi nôl.

Oriau Agor a Phrisiau Mynediad

O ddydd Llun 12 Ebrill 2021 ymlaen
Castell
Ar agor bob dydd 10am-4pm (mynediad olaf 3.30pm)
Oedolyn (17+): £6.50
Plentyn (4-16): £4.50
Consesiwn (65+ neu fyfyrwyr gyda thocyn fyfyrwyr dilys): £5.50
Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 plentyn): £17.50
Tocyn blynyddol/defnyddiwr cadair olwyn a/neu ofalwr cysylltiedig: Am ddim.
Melin Heli
Ar agor bob dydd 11am-5pm (mynediad olaf 4.30pm)
Ystafell De Nest
Ar agor bob dydd 11am-4pm