Castell a Melin Heli Caeriw

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penderfynu cau Castell Caeriw i'r cyhoedd hyd nes ceir rhybudd pellach. Dilynwch y cyfryngau cymdeithasol neu edrychwch ar ein gwefan i gael diweddariadau pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch ebost at ymholiadau@castellcaeriw.com.

Oriau Agor a Phrisiau Mynediad

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penderfynu cau Castell Caeriw i'r cyhoedd hyd nes ceir rhybudd pellach.
Dilynwch y cyfryngau cymdeithasol neu edrychwch ar ein gwefan i gael diweddariadau pellach.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch ebost at ymholiadau@castellcaeriw.com.