Castell a Melin Heli Caeriw

Bydd y Castell, Melin a'r Ystafell De ar gau ar ddydd Llun 19 Medi, fel arwydd o barch ar ddiwrnod angladd Ei Mawrhydi y Frenhines.

Oriau Agor a Phrisiau Mynediad

Bydd y Castell, y Felin a'r Ystafell De ar gau ar ddydd Llun 19 Medi, fel arwydd o barch ar ddiwrnod angladd Ei Mawrhydi y Frenhines.
Castell
4 Ebrill – 6 Tachwedd, 10am – 4.30pm (mynediad olaf 4pm)*
*24 Medi - Mynediad olaf 1pm, wedyn ar gau ar gyfer priodas breifat. Bydd siop y Castell, Ystafell De Nest a'r Felin Heli ar agor fel arfer.
Oedolyn (17+): £6.50
Plentyn (4-16): £4.50
Consesiwn (65+ neu fyfyrwyr gyda thocyn fyfyrwyr dilys): £5.50
Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 plentyn): £18.50
Tocyn blynyddol/defnyddiwr cadair olwyn a/neu ofalwr cysylltiedig: Am ddim.
Melin Heli
4 Ebrill – 6 Tachwedd, 11am – 5pm (mynediad olaf 4.30pm)
Ystafell De Nest
4 Ebrill – 6 Tachwedd, 10.30am – 4pm