Castell a Melin Heli Caeriw

Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn brysur yn gwneud y safle yn barod i'ch croesawu yn ôl eto.
Rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i'r safle a sut rydyn ni'n gweithredu i sicrhau ein bod ni'n eich cadw chi, ein staff a'n cymuned leol yn ddiogel.
Rydym ar agor bob dydd ond fydd rhaid i chi archebu'ch ymweliad ymlaen llaw. I gael y manylion llawn ewch i’n dudalen Cyn i Chi Archebu.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 651782, neu anfonwch ebost at ymholiadau@castellcaeriw.com.

Oriau Agor a Phrisiau Mynediad

Rydym yn cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr y dydd felly rydym wedi sefydlu system archebu newydd. Ffoniwch 01239 891319 i archebu eich tocyn a slot amser.
DYMA'R SLOTIAU AMSER:
11am-11.30am
11.30am-12 canol dydd
12 canol dydd-12.30pm
1pm-1.30pm
1.30pm-2pm
2pm-2.30pm
2.30pm-3pm
3pm-3.30pm
3.30pm-4pm
Ystafell De Nest
Mae Ystafell De Nest ar agor bob dydd o 11.30am – 4pm ar gyfer cinio ysgafn tebyg i bicnic, cacennau a diodydd.
Mae seddi ar gael yn yr awyr agored yn yr Ardd Furiog.
Mae’r Ystafell De ar agor i bawb a does dim angen archebu lle.