ORIAU AGOR CASTELL CAERIW AC YSTAFELL DE NEST

Mae mynediad olaf 30 munud cyn cau
Castell
25 Mawrth – 5 Tachwedd
10am – 4.30pm
6 Tachwedd - 17 Rhagfyr
11am - 3pm
28 Rhagfyr - 31 Rhagfyr
& 1 Ionawr
11am - 3pm
8 Ionawr - 9 Chwefror
Dydd Llun - Dydd Gwener YN UNIG
11am - 3pm
Melin Heli
25 Mawrth – 5 Tachwedd*
11am – 5pm
Yn ailagor 23 Mawrth 2024
Ystafell De Nest
25 Mawrth – 5 Tachwedd
10.30am – 4pm
6 Tachwedd- 30 Tachwedd
11am - 3pm
1 Rhagfyr- 17 Rhagfyr
Dydd Gwener, dydd Sadwrn
a dydd Sul YN UNIG
11am - 7.30pm
28 Rhagfyr - 31 Rhagfyr
& 1 Ionawr
11am - 3pm
* Bydd y Felin Heli ar gau ddydd Gwener 20 Hydref tra byddwn yn trawsnewid y tu mewn ar gyfer ein profiad Tŷ Arswydus sy’n rhedeg trwy gydol y gwyliau hanner tymor tan ddydd Sul 5 Tachwedd.
Bydd tâl mynediad gostyngol ar gyfer y diwrnod hwn yn unig.