Sefydliadau Addysgol y tu allan i Sir Benfro

Gall ysgolion, colegau a phrifysgolion y tu allan i Sir Benfro gael mynediad at unrhyw un o'n rhaglenni addysg, ond cysylltwch â ni er mwyn helpu ni i deilwra sesiynau i'ch anghenion.

Rydym yn falch o fod yn gyrchfan ar gyfer eich addysg. Dyma rai o fathodynnau’r ysgolion sydd wedi ymweld â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac wedi dysgu yma.

 

Cysylltwch â ni

Am fwy o fanylion neu i drefnu’ch ymweliad e-bostiwch ein Parcmon Addysg Tom Bean neu ffoniwch 07976 945245.

Cysylltwch â ni

Am fwy o fanylion neu i drefnu'ch ymweliad e-bostiwch ein Parcmon Addysg Tom Bean neu ffoniwch 07976 945245.