Sefydliadau Addysgol y tu allan i Sir Benfro

Gall ysgolion, colegau a phrifysgolion y tu allan i Sir Benfro gael mynediad at unrhyw un o'n rhaglenni addysg, ond cysylltwch â'r Tîm Darganfod i deilwra sesiynau i'ch anghenion.

Rydym yn falch o fod yn gyrchfan ar gyfer eich addysg. Dyma rai o fathodynnau’r ysgolion sydd wedi ymweld â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac wedi dysgu yma.