Canllawiau Cynllunio Atodol (CDL2)

Cynllun Datblygu Lleol 2

Mae Canllawiau Cynllunio Atodol (SPG) yn nodi canllawiau manylach ar y ffordd y caiff polisïau’r LDP eu cymhwyso mewn amgylchiadau neu feysydd penodol.

Tai Fforddiadwy (dros dro) – I’w ddefnyddio ochr yn ochr â Chynllun Datblygu Lleol 2

Tai Fforddiadwy

Archaeoleg – I’w ddefnyddio ochr yn ochr â Chynllun Datblygu Lleol 2

Archaeoleg

Bioamrywiaeth – To Do

Bioamrywiaeth

Carafanau a Gwersylla – I’w ddefnyddio ochr yn ochr â Chynllun Datblygu Lleol 2

Carafanau a Gwersylla

Glo ac Ansefydlogrwydd

Ansefydlogrwydd Tir – Gwaith Glo –   – I’w ddefnyddio ochr yn ochr â Chynllun Datblygu Lleol 2

Glo ac Ansefydlogrwydd

Cymeriad Tirwedd – (dros dro) – I’w ddefnyddio ochr yn ochr â Chynllun Datblygu Lleol 2

Ardaloedd Cadwraeth  Amrywiol

Tirwedd

Colli Gwestai – – I’w ddefnyddio ochr yn ochr â Chynllun Datblygu Lleol 2

Colli Gwestai

Safonau Parcio – I’w ddefnyddio ochr yn ochr â Chynllun Datblygu Lleol 2

Canllawiau Parcio

Cynllun Bro – Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol a Thai Fforddiadwy – I’w ddefnyddio ochr yn ochr â Chynllun Datblygu Lleol 2

Cynllun Bro Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Tai Fforddiadwy

Rhwymedigaethau Cynllunio – (dros dro) – I’w ddefnyddio ochr yn ochr â Chynllun Datblygu Lleol 2

Rhwymedigaethau Cynllunio

Ynni Adnewyddadwy – I’w ddefnyddio ochr yn ochr â Chynllun Datblygu Lleol 2

Ynni Adnewyddadwy

Safleoedd Geoamrywiaeth o Bwys Rhanbarthol – I’w ddefnyddio ochr yn ochr â Chynllun Datblygu Lleol 2

Safleoedd Geoamrywiaeth o Bwys Rhanbarthol

Diogelu Parthau Mwynau – I’w ddefnyddio ochr yn ochr â Chynllun Datblygu Lleol 2

Diogelu Parthau Mwynau

Dylunio a Datblygu Cynaliadwy – I’w ddefnyddio ochr yn ochr â Chynllun Datblygu Lleol 2

Dylunio a Datblygu Cynaliadwy

Effeithiau Cronnol Tyrbinau Gwynt – (dros dro) – I’w ddefnyddio ochr yn ochr â Chynllun Datblygu Lleol 2

Effeithiau Cronnol Tyrbinau Gwynt

Cymeriad Morlun – – I’w ddefnyddio ochr yn ochr â Chynllun Datblygu Lleol 2

Cymeriad Morlun

Coed a Choetiroedd – – I’w ddefnyddio ochr yn ochr â Chynllun Datblygu Lleol 2

Coed a Choetiroedd

Mwy ar Gynllun Datblygu Lleol 2