Canllawiau Cynllunio Atodol Carafanau a Gwersylla

Datblygiadau yn cynnwys Carafanau, Gwersylla a Chabanau Gwyliau (Newydd): Pwrpas y canllaw hwn yw darparu asesiad systematig o gapasiti Ardaloedd Cymeriad Tirwedd (ACT) presennol yn y Parc Cenedlaethol i ddarparu ar gyfer ystod o wahanol fathau o ddatblygiadau carafanau, gwersylla a chabanau gwyliau gan gynnwys mathau o lety sy’n dod i’r amlwg. Mae’n rhoi cyngor ar sail Ardal Cymeriad Tirwedd ynghylch a ellir uwchraddio, ymestyn safleoedd presennol i gynyddu faint o lety sydd ar gael, eu hehangu i wella ymddangosiad a/neu a ellir darparu ar gyfer safleoedd newydd.

 

Canllawiau Cynllunio Atodol Carafanau a Gwersylla

CYSYLLTU Â NI

Cysylltwch â ni a chofrestrwch eich manylion i gael y diweddariadau diweddaraf ar yr hyn sy'n digwydd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro

CYSYLLTU Â NI on CYSYLLTU Â NI