Cyfleoedd Tendro

Dyma restr o gyfleoedd tendro Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar hyn o bryd:

Rydyn ni hefyd yn hysbysebu gofynion dros £25k ar GwerthwchiGymru.

 

Uwchgynllun Oriel y Parc

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn tendro am wasanaeth dehongli neu ymgynghoriaeth profiad ymwelwyr (neu debyg) i ymgymryd â datblygu uwchgynllun ar gyfer Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, trwy ymchwil helaeth a phroses o ymgysylltu, cyfranogi ac ymgynghori â rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw 9am ddydd Llun 18 Gorffennaf.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfle hwn, e-bostiwch Claire Bates.

Gwybodaeth am Awdurdod y Parc