Teulu’r Parciau Cenedlaethol

Parciau Cenedlaethol y DU

Mae yna 15 Parc Cenedlaethol yn y Deyrnas Unedig.

  • Deg yn Lloegr – Ardal y Pegynau, Dartmoor, Dolydd Swydd Efrog, Ardal y Llynnoedd, Exmoor, The Broads, Rhosydd Gogledd Efrog, Northumberland, The New Forest a Thwyni’r De.
  • Tri yng Nghymru – Eryri, Bannau Brycheiniog ac Arfordir Penfro.
  • Dau yn yr Alban – Loch Lomond a’r Trossachs, Y Cairngorms (Parc Cenedlaethol mwyaf y Deyrnas Unedig).

National Parks UK Bilingual Logo

Cliciwch ar unrhyw un o'r dolenni cyswllt isod am fwy o wybodaeth:

Mwy am Awdurdod y Parc Cenedlaethol