Mae Caeriw yn croesawu grwpiau ysgol drwy gydol y flwyddyn, gan gyflwyno blasau, arogleuon a golygfeydd bywyd mewn Castell i blant. Mae ein tîm addysg yn cynnig rhaglen amrywiol ar gyfer ysgolion ac yn cwmpasu amrywiaeth o weithgareddau addysg treftadaeth, gan archwilio hanes y Castell a'i drigolion a darparu profiad ymarferol o hanes byw.

Croesewir ymholiadau gan athrawon. Pa un ai a ydych chi’n astudio’r Tuduriaid, Mythau a Chwedlau, Cestyll neu Dyrrau, Tyredau a Thwneli, gallwn ddarparu ar gyfer eich holl ofynion.

Cyfnod Sylfaen (Cyfnod Allweddol 1)

Hanes Atgas: Bywyd y Castell

Caiff y plant eu harwain trwy’r Castell, wrth ddarganfod sut oedd bywyd yna a chlywed am rai o’r swyddi mochaidd, atgas roedd rhaid i blant eu gwneud, cyn eistedd wrth y tân ar gyfer sesiwn dweud storïau a dysgu mwy am fywyd y Castell, mythau a chwedlau lleol.

Yn addas i rai 5-7 oed.

Iau (Cyfnod Allweddol 2)

Cipio’r Castell

Sesiwn hwylus, rhyngweithiol pan gaiff y plant eu gosod erbyn eu gilydd i weld p’un ochr fydd yn cipio’r castell.  Fydd yr ymosodwyr neu’r amddiffynwyr yn ennill?

Wrth ddysgu am sut i ymosod, caiff y plant eu harwain trwy amddiffiniadau’r Castell gyda thrafodaeth ar y dulliau gorau o ragod a chael eu dangos sut i ail-greu tactegau amrywiol gan ddefnyddio blif a hwrdd-beiriant.

Wrth ddysgu am sut i amddiffyn y castell, bydd y plant yn dysgu am rôl y saer maen a’r pwysigrwydd o adeiladu castell cryf i wrthsefyll ymosodiad.  Byddan nhw hefyd yn cymryd rhan mewn gweithdy sgiliau cleddyfau i sicrhau bod nhw’n barod i amddiffyn y castell, pe bai’r gelyn yn torri’r waliau!

Yn addas i rai 8-11 oed.

 

Teithiau Tywys
Archwiliwch y tyrau, y neuaddau a’r ystafelloedd wrth i ni ddarlunio darlun bywiog o fywyd yn y Castell ar daith wedi ei thywys.

Yn addas i rai 8-11 oed.

Tudor activities at Carew Castle, Pembrokeshire Coast National Park, Wales, UK

Archebu a chostau

£4.50 + TAW fesul plentyn ar gyfer yr holl raglenni addysg

£3.50 + TAW fesul plentyn ar gyfer teithiau tywys

Mae isafswm o £75 + TAW o dâl archebu yn berthnasol i archebion ysgol.

 

Costau trafnidiaeth

Mae gennym gytundeb gyda rhai cwmnïau bysiau lleol ynghylch costau cludiant.

Am ragor o wybodaeth neu i drefnu ymweliad ffoniwch 01646 651782 neu ebostiwch ni.

Adnoddau Twinkl

Lawrlwythwch Pecyn Gweithgareddau Castell Caeriw o Twinkl am ddim.

Carew Castle Activity Pack

Darganfyddwch fwy am Gastell Caeriw