Ystafell De Nest

Mae’r ystafell de wedi’i henwi ar ôl Dywysoges Nest, un o drigolion enwocaf y Castell ac un o’r merched harddaf i fyw yng Nghymru erioed.

Mae Ystafell de Nest, sydd wedi’i lleoli yn yr Ardd Furiog ger mynedfa’r Castell, yn adeilad, clyd, olau a modern gyda digon o le i eistedd tu allan yn yr awyr agored.

Mae Ystafell De Nest yn gweini diodydd poeth ac oer, yn ogystal â chacennau ac mae ‘na ddigon o seddi ar gael yn yr awyr agored. Nid oes angen prynu tocyn ar gyfer y Castell i ymweld ‘r ystafell de.

Oriau Agor

26 Chwefror – 24 Mawrth, 11am – 3pm

25 Mawrth – 3 Tachwedd, 10.30am – 4.30pm

Siop y Castell

Mae Siop y Castell yn olau a modern ac yn cynnwys detholiad o nwyddau wedi’u hysbrydoli gan hanes Canoloesol a Thuduraidd y Castell, yn ogystal â’i leoliad hardd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Fe gewch y dewis gorau o fwyd a diodydd lleol yma hefyd, ynghyd â rhoddion a chrefftau wedi’u cynhyrchu yn Sir Benfro a gweddill Cymru.

Siop y Felin

Mae Siop y Felin yn stocio ystod o roddion gan gymryd ysbrydoliaeth o Arfordir Penfro, treftadaeth y Felin i gynhyrchu bwyd, yn ogystal ag ystod o deganau arian poced ac anrhegion i blant.

Gallwch hefyd brynu’r holl geriach angenrheidiol hefyd i roi cynnig ar ddal crancod ar y sarn!

Polisi Dychwelyd Eitemau

 

Tearoom tables in Carew walled garden