Mae yna ystod eang o luniaeth ar gael ar safle Castell Caeriw, o giniawau ysgafn, te a chacennau yn Ystafell De Nest i amrywiaeth o ddiodydd oer, byrbrydau a hufen iâ yn siopau’r Castell a’r Felin.

Bydd Ystafell De Nest ar gau tan 2021

Mae’r ystafell de wedi’i henwi ar ôl Dywysoges Nest, un o drigolion enwocaf y Castell ac un o’r merched harddaf i fyw yng Nghymru erioed.

 

Oriau Agor 2021

Edrychwch ar y dudalen hon i gael y wybodaeth ddiweddaraf am amseroedd agor.

 

 

Nest Tearoom at Carew Castle

Siop y Castell

Mae Siop y Castell yn olau a modern ac yn cynnwys detholiad o nwyddau wedi’u hysbrydoli gan hanes Canoloesol a Thuduraidd y Castell, yn ogystal â’i leoliad hardd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Fe gewch y dewis gorau o fwyd a diodydd lleol yma hefyd, ynghyd â rhoddion a chrefftau wedi’u cynhyrchu yn Sir Benfro a gweddill Cymru.

Gallwch brynu’r holl geriach angenrheidiol hefyd i roi cynnig ar ddal crancod ar y sarn!

 

Siop y Felin

Mae’r Felin Heli ar gau ar hyn o bryd.

Carew Tidal Mill Shop, Carew Castle Pembrokeshire Coast National Park, Wales, UK
Carew Castle Shop, Carew Castle Pembrokeshire Coast National Park, Wales, UK