Mae yna ystod eang o luniaeth ar gael ar safle Castell Caeriw, o giniawau ysgafn, te a chacennau yn Ystafell De Nest i amrywiaeth o ddiodydd oer, byrbrydau a hufen iâ yn siopau’r Castell a’r Felin.

Ystafell De Nest

Oriau Agor
O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Castell Caeriw ac Ystafell De Nest ar gau nes ceir rhybudd pellach. 

Mae Nest yn ystafell de fodern, olau a chartrefol yn yr Ardd Furiog ger mynedfa’r Castell.  Mae’n adeilad syml â ffrâm bren, gyda seddi y tu mewn a’r tu allan.  Does dim angen talu ffi fynediad i ymweld â’r ystafell de; mae croeso i bawb.

Mae’r ystafell de wedi’i henwi ar ôl Dywysoges Nest, un o drigolion enwocaf y Castell ac un o’r merched harddaf i fyw yng Nghymru erioed.

Mae Ystafell de Nest yn gweini cinio ysgafn fel surdoes cynnes â llenwad, platiau o gaws Cymreig a phasteiod porc Cymreig. Mae Bwydlen arbennig ar gael i blant.

Hefyd, mae dewis o gacennau cartref blasus, te a choffi ar gael yn ogystal â chwrw a seidr lleol.

Rydyn ni’n ymdrechu i beidio â defnyddio eitemau plastig untro ac mae ein deunydd pecynnu, yn cynnwys cwpanau tecawê, yn gompostadwy neu’n ddiraddiadwy.

 

Lluniaeth yn Siopau’r Castell a’r Felin

Mae Siop y Felin yn gwerthu amrywiaeth o ddiodydd oer i fynd allan ynghyd â byrbrydau fel picau ar y maen, creision a bisgedi. Mae Siopau’r Castell a’r Felin yn gwerthu hufen iâ lleol.

Nest Tearoom at Carew Castle

Siop y Castell

Mae Siop y Castell yn olau a modern ac yn cynnwys detholiad o nwyddau wedi’u hysbrydoli gan hanes Canoloesol a Thuduraidd y Castell, yn ogystal â’i leoliad hardd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Fe gewch y dewis gorau o fwyd a diodydd lleol yma hefyd, ynghyd â rhoddion a chrefftau wedi’u cynhyrchu yn Sir Benfro a gweddill Cymru.

 

Siop y Felin

Gellir gweld olwyn ogleddol y Felin o Siop y Felin; mae’n lle gwych hefyd i wylio adar ar y fflatiau llaid pan fo’r llanw ar drai, a hyd yn oed ambell ddyfrgi!

Mae Siop y Felin yn gwerthu nwyddau sydd wedi’u hysbrydoli gan y Parc Cenedlaethol, ei dirwedd a’i fywyd gwyllt, yn ogystal â blawd a felinwyd yn lleol, mêl o Sir Benfro a rhoddion hyfryd i’r tŷ. Yn ein cornel lliwgar braf i blant mae teganau a gemau difyr i bob oed a fydd yn annog plant i ddysgu mwy am fyd natur.

Gallwch brynu’r holl geriach angenrheidiol hefyd i roi cynnig ar ddal crancod ar y sarn!

Carew Tidal Mill Shop, Carew Castle Pembrokeshire Coast National Park, Wales, UK
Carew Castle Shop, Carew Castle Pembrokeshire Coast National Park, Wales, UK