Mae yna ystod eang o luniaeth ar gael ar safle Castell Caeriw, o giniawau ysgafn, te a chacennau yn Ystafell De Nest i amrywiaeth o ddiodydd oer, byrbrydau a hufen iâ yn siopau’r Castell a’r Felin.

Ystafell De Nest

Mae Nest yn ystafell de fodern, olau a chartrefol yn yr Ardd Furiog ger mynedfa’r Castell.  Mae’n adeilad syml â ffrâm bren, gyda seddi y tu mewn a’r tu allan.  Does dim angen talu ffi fynediad i ymweld â’r ystafell de; mae croeso i bawb.

 

Oriau Agor 2020

Mae Ystafell De Nest ar agor bob dydd o 11am-4pm ar gyfer cacennau blasus, diodydd a choffi hyfryd

Mae seddi ar gael yn yr awyr agored yn yr Ardd Furiog. Mae’r Ystafell De ar agor i bawb a does dim angen archebu lle.

 

Mae’r ystafell de wedi’i henwi ar ôl Dywysoges Nest, un o drigolion enwocaf y Castell ac un o’r merched harddaf i fyw yng Nghymru erioed.

Nest Tearoom at Carew Castle

Siop y Castell

Mae Siop y Castell yn olau a modern ac yn cynnwys detholiad o nwyddau wedi’u hysbrydoli gan hanes Canoloesol a Thuduraidd y Castell, yn ogystal â’i leoliad hardd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Fe gewch y dewis gorau o fwyd a diodydd lleol yma hefyd, ynghyd â rhoddion a chrefftau wedi’u cynhyrchu yn Sir Benfro a gweddill Cymru.

Gallwch brynu’r holl geriach angenrheidiol hefyd i roi cynnig ar ddal crancod ar y sarn!

 

Siop y Felin

Mae’r Felin Heli ar gau ar hyn o bryd.

Carew Tidal Mill Shop, Carew Castle Pembrokeshire Coast National Park, Wales, UK
Carew Castle Shop, Carew Castle Pembrokeshire Coast National Park, Wales, UK