Polisïau Cynllunio

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol (LDP) yn disgrifio sut y bydd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn edrych yn y dyfodol.

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol (LDP) yn disgrifio sut y bydd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn edrych yn y dyfodol.  Mae’r LDP yn adnabod beth y gellir ei adeiladu a ble. Mae’n trafod beth yw’r angen am dai, cyflogaeth, cyfleusterau cymunedol, siopau, mannau agored a defnyddiau tir eraill, a ble y lleolir y pethau hyn.

Mae’r dolenni isod yn rhoi gwybodaeth am y Cynllun Datblygu Lleol a’r Nodiadau Cyngor perthnasol.