TGAU, Lefel-A a Bagloriaeth Cymru

Mae ein rhaglen ysgolion ar agor!

Yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru i ysgolion, caniateir ymweliadau addysgol bellach – cyhyd â bod asesiadau risg trylwyr ar waith.

 

Cysylltwch â ni

Am fwy o fanylion neu i drefnu’ch ymweliad e-bostiwch ein Parcmon Addysg Tom Bean neu ffoniwch 01646 624800.

 

Rhaglen TGAU

Gellir darparu Gwaith Maes Daearyddiaeth TGAU mewn safleoedd addas ar draws Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Ar hyn o bryd rydym yn arwain myfyrwyr Blwyddyn 10 ac 11 drwy ymholiadau gwaith maes mewn amgylcheddau basn afonydd ac arfordiroedd, ac yn canolbwyntio ar y cysyniad o gylchoedd a llifoedd.

Er mwyn cysylltu â manyleb Gwaith Maes TGAU Daearyddiaeth CBAC, rydym yn paratoi lleoliadau a theithiau addas.

Blwyddyn asesu

Dull methodolegol

Fframwaith cysyniadol

Lleoliadau gwaith maes

Gweithgareddau gwaith maes

2018

Llifoedd daearyddol

Cylchoedd a llifoedd

Afon Syfynwy

Bae Saundersfoot

 • Mesur sianel afonydd a llif dŵr
 • Proffiliau traethau a samplu gwaddodion

2019

Arolygon ansoddol

Lle

Afon Syfynwy

Canolfan Ymwelwyr Oriel y Parc

 • Arolwg ansawdd amgylcheddol
 • Mynegai biotig
 • Braslunio maes
 • System Gwybodaeth Ddaearyddol
 • Arolygon ymwelwyr
 • Braslunio maes
 • Arolwg ansawdd amgylcheddol
 • System Gwybodaeth Ddaearyddol

2020

Defnyddio trawsluniau

Cylchoedd dylanwad

GCSE pupils measuring river channel and water flow in the Syfynwy River, Pembrokeshire Coast National Park, Wales, UK

Rhaglen Safon Uwch (Lefel-A)

Cynigir rhaglenni sy’n ategu dysgu mewn Daearyddiaeth a Bioleg, a gellir eu darparu mewn safleoedd addas ar draws y Parc Cenedlaethol.

Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru’n gymhwyster i fyfyrwyr yng Nghymru rhwng 14 i 19 mlwydd oed.

Mae’n cyfuno sgiliau datblygiad personol gyda chymwysterau sy’n bodoli eisoes i ffurfio un dyfarniad ehangach sy’n cael ei werthfawrogi gan gyflogwyr a phrifysgolion.

Ceir profiadau ehangach na’r rhaglenni dysgu traddodiadol ym Magloriaeth Cymru. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan CBAC.

Cliciwch y dolenni isod i lawrlwytho adnoddau sy’n ymwneud â Bagloriaeth Cymru:

Bagloriaeth Cymru (Cyfnod Allweddol 4 Cenedlaethol/Sylfaen) 

Bagloriaeth Cymru (Uwch)

Mae ein rhaglen ysgolion ar agor!

Am fwy o fanylion neu i drefnu'ch ymweliad e-bostiwch ein Tîm Darganfod neu ffoniwch 01646 624800.

Fioedd Archebu

 • Hanner diwrnod: £2.50 y plentyn
 • Diwrnod llawn: £4.50 y plentyn.

Nodwch

 • Mae isafswm o £75 o dâl archebu yn berthnasol i archebion ysgol.

Costau Trafnidiaeth

 • Mae gennym gytundeb gyda rhai cwmnïau bysiau lleol ynghylch costau cludiant - cysylltwch â ni am fanylion.