Papurau Cefndir

Cynllun Datblygu Lleol 2

Y cam cyntaf wrth baratoi’r cynllun newydd yw adolygu’r wybodaeth sydd eisoes yn bodoli o’r sylfaen dystiolaeth, ac yna casglu tystiolaeth bellach yn ôl yr angen. Fe fydd hyn yn sicrhau bod y cynllun datblygu’n seiliedig ar wir dystiolaeth, fel bod y cynllun yn cael ei weld fel un ‘cadarn’.

Maen nhw’n cynnwys cynlluniau a chynigion gan sefydliadau eraill. Caiff y Papurau Cefndir hyn eu diweddaru, ac ychwanegir atynt, trwy gydol y broses o baratoi’r Cynllun.

Papurau Cefndir A-Ff

Affordable Housing Viability Study May 2017 (Technical Update June 2019, Pages 9-10)

Alternative Demographic Forecasts (January 2018)

Alternative Options & Appraisal Background Paper (March 2018)

Biodiversity Background Paper (updated April 2018)

Caravan and Camping Study (November 2015)

Carbon Dioxide Sources Background Paper (new March 2018)

Climate Change Background Paper (Updated March 2018)

Coastal Change Background Paper

Community Consultation Background Paper (April 2016)

Employment Background Paper (Updated March 2018)

Enjoyment Background Paper (Updated March 2018)

Evidence Base Background Paper (Updated March 2018)

Papurau Cefndir G-Ll

Green Wedge Background Paper – Appendix C Green Wedge Site Assessment

Green Wedge Background Paper (Updated March 2018)

Gypsy Traveller Assessment 2015 (Pembrokeshire County Council)

Housing Background Paper (Updated November 2018, typo edit June 2019)

Housing Background Paper – Appendix 1 Housing Need and Supply by Community

Housing Background Paper – Appendix 2 Housing Supply by Site (Updated November 2018)

Housing Background Paper – Appendix 3 Land Availability (Updated November 2018)

Housing Background Paper – Appendix 4 (New November 2018)

Housing Background Paper – Appendix 2 Housing Supply by Site (Updated February 2019)

Housing Background Paper – Appendix 3 Land Availability (Updated February 2019)

Housing Site Assessment – Options for low and zero carbon technologies

Land Implementation Study – Main report

Land Implementation Study Appendix A Site Maps

Land Implementation Study Appendix B Site Proformas

Land Implementation Study Appendix C Agricultural Land Classification Assessment

Land Implementation Study Appendix D Site DATs (~21mb Zip) – Requires Microsoft Excel 2003

Local Housing Market Assessment (2014)

Papurau Cefndir M-Rh

Mwy am Gynllun Datblygu Lleol 2