Adroddiad Monitro Blynyddol

Mae Adroddiadau Monitro Blynyddol yn asesu effeithiau'r Cynllun Datblygu Lleol yn erbyn y rhai a ragwelwyd.

Mae’r Adroddiad Monitro Blynyddol yn ddogfen sy’n mesur amrywiol ddangosyddion i asesu perfformiad y polisïau cynllunio unigol a nodir yn y Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig ac i ddarparu portread cyffredinol o’r amodau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn y Parc.


Mae’r tablau canlynol yn nodi’r dyddiadau y cymeradwywyd yr Adroddiadau Monitro Blynyddol ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Blwyddyn yr Adroddiad Monitro Blynyddol Dogfennau Dyddiad cymeradwyo ar gyfer ymgynghori Dyddiad cau ar gyfer sylwadau Dyddiad y cafodd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yr adroddiad am y sylwadau
2021-22 1st LDP2 AMR with Appendix 1 and 2

Appendix 3 Future Wales Table

Appendix 4 Planning Policy Wales 11

Appendix 5 Building Better Places

Appendix 6 Marine Plan Table

Appendix 7 SPG

Maps

26 Hydref 2022 2 Mehefin 2023 20 Medi 2023

 

Lawrlwytho’r adroddiad ar ymatebion swyddogion i’r Adroddiad Monitro Blynyddol – PDF sylwadau ar yr ymgynghoriad (gweler Atodiad B i Adroddiad y Cyfarfod)

2022-23 Cynllun Datblygu Lleol 2 Adroddiad Monitro Blynyddol 2 20 Medi 2023 31 Mai 2024