Ystadegau a ffeithiau am Lwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro.

 • Enw: Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro
 • Lleoliad: Sir Benfro, De Orllewin Cymru.
 • Hyd: 186 milltir. 299 cilomedr (cymeradwywyd y llwybr fis Gorffennaf 1953, agorwyd ar 16/5/70)
 • Defnyddwyr: 10% ffyrdd, 7% ffordd amgen y Weinyddiaeth Amddiffyn *, 2% ffordd amgen oherwydd llanw uchel *, 0.3% cychod (Traws gwlad) 77% llwybrau troed, 2.6% llwybrau march, 0.4% llwybrau beicio * = Gellir osgoi rhai rhannau o’r ffordd trwy amseru gofalus
 • Nifer y dyddiau i orffen cerdded y llwybr: 10-15
 • Pwynt uchaf: Pen yr Afr – 175m
 • Pwynt isaf: Croesfan Sandy Haven – 2m uwchben dŵr isel.
 • Cyfanswm codiad a gostyngiad yr holl Lwybr – oddeutu 35,000 troedfedd.

Cyfanswm y camfeydd:

 • 540 yn 1993
 • 400 yn 2001
 • 298 yn 2003
 • 181 yn 2006
 • 108 yn 2008
 • 25 yn 2020.

 

 • Cyfanswm y nifer o giatiau (2017): 475
 • Cyfanswm y nifer o bontydd (2017): 149
 • Cyfanswm y nifer o arwyddion (2016): 530
 • Cyfanswm y nifer o resi o risiau (2017): 273
 • Cyfanswm y nifer o risiau (2017): 3779.

Uchafbwyntiau

 • Mwy na 50 o draethau
 • Mwy na 40 o geyrydd pentir
 • Trefi / cestyll Normanaidd / canoloesol (yn arbennig Dinbych-y-pysgod, Maenorbŷr a Phenfro)
 • Cadwyn o geyrydd Napoleonaidd a cheyrydd diweddarach
 • Llond gwlad o odynau calch ac olion archeolegol eraill yn ymwneud â diwydiannau
 • Cyfres o borthladdoedd hardd (e.e. Dinbych-y-pysgod, Solfach, Porthgain)
 • Cildraethau cudd di-rif
 • Pyllau Lili Bosherton
 • Adar a blodau
 • Diwylliant dwyieithog / ffin ieithyddol.
Plaque commemorating Henry Tudor's landing at Mill Bay, Dale in August 1485 en route to Battle of Bosworth

Cysylltiadau enwog

 • Hubba (rhyfelwr o Lychlyn a orchfygodd y Brenin Alfred)
 • Gerallt Gymro
 • Harri VII
 • Barti Ddu (môr-leidr)
 • Goresgyniad olaf y DU (1797)
 • Y Llyngesydd Nelson
 • Gordon o Khartoum
 • Isambard Kingdom Brunel
 • Y daith gyntaf mewn awyren i Iwerddon
 • RM Lockley
 • Y traeth cyntaf yng Nghymru i’r Tywysog Siarl ei droedio (1955)
 • Sea Empress.

Trefi agosaf: Mae Saundersfoot, Dinbych-y-pysgod, Penfro, Doc Penfro, Neyland, Aberdaugleddau, Broad Haven, Solfach, Wdig, Abergwaun a Threfdraeth (Sir Benfro) i gyd ar y Llwybr.
Tŷ Ddewi 1 filltir, Hwlffordd 6 milltir, Aberteifi 2 filltir, Caerfyrddin 30 milltir, Abertawe 50 milltir, Caerdydd 90 milltir.

Mynediad: Ffyrdd – M4, A40, A477. Caerdydd i Gaerfyrddin, 2 awr mewn trên (Caerdydd i Ddinbych-y-pysgod, 2.5 awr; bws yn ôl i Amroth, 40 munud). Hefyd, ceir trenau i Hwlffordd, Doc Penfro, Aberdaugleddau ac Abergwaun. Bysiau: Caerfyrddin i Amroth trwy Bentywyn – 1 awr. Bws o Gaerfyrddin i Aberteifi, 1.75 awr. Ceir mwy o fysiau i rannau o’r Llwybr o Hwlffordd. Gellir cael y manylion ar wefan Cyngor Sir Benfro neu drwy ffonio’u llinell ymholiadau ar 01437 775227.
Mannau cychwyn / gorffen: Y bont i’r dwyrain o Gastell Amroth, y llithrfa i’r gogledd o Landudoch , Aberteifi (mae plac y gogledd yn Poppit Sands).

Gwybodaeth: National Trail Guide gan Brian John – Gwasg Aurum ISBN =978-1-84513-563-8.

Mae llwybrau a fydd yn cysylltu efo Llwybr Arfordir Ceredigion yn y Gogledd a Llwybr Arfordir Bae Caerfyrddin yn y De yn cael eu datblygu.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r canlynol – Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Parc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6DY. Ffoniwch 01646 624800, neu ebostiwch: pcp@pembrokeshirecoast.org.uk.

Darganfyddwch fwy am Lwybr yr Arfordir