Gweithgareddau Awyr Agored

RHOWCH GYNNIG ARNI

Mae Arfordir Penfro yn cynnig anturiaethau o bob math i bawb, o chwaraeon dŵr egnïol i deithiau cerdded hamddenol a gwylio bywyd gwyllt.

P’un ai a ydych yn ddechreuwr llwyr neu’n broffesiynol fedrus, mae’r dyfroedd glân, ymchwydd yr Iwerydd, awel y môr a’r baeau sy’n wynebu i bob cyfeiriad yn cynnig maes chwarae antur bron ym mhob tywydd.

Ar y tir, mae cannoedd o filltiroedd o lwybrau i’w darganfod drwy fynd am dro, gan gynnwys Llwybr Arfordir Sir Benfro sy’n ymestyn am 186 o filltiroedd drwy dirwedd hardd.

Cod Morol Sir Benfro

Er mwyn lleihau effaith y gweithgareddau hyn gymaint â phosibl, rydym yn annog cwmnïau gweithgareddau awyr agored i ymrwymo i'r God, sy'n cynnwys canllawiau sy’n hyrwyddo cynaliadwyedd ac aflonyddu cyn lleied â phosibl ar y bywyd gwyllt.

Ewch i wefan Cod Morol Sir Benfro

Grŵp Siarter Awyr Agored Sir Benfro

Mae’r Grŵp Siarter Awyr Agored yn hyrwyddo defnydd cynaliadwy o dirweddau Sir Benfro ar gyfer gweithgareddau hamdden.

Ewch i wefan y Siarter Awyr Agored