Gweithgareddau Awyr Agored

RHOWCH GYNNIG ARNI

Mae Arfordir Penfro yn cynnig anturiaethau o bob math i bawb, o chwaraeon dŵr egnïol i deithiau cerdded hamddenol a gwylio bywyd gwyllt.

P’un ai a ydych yn ddechreuwr llwyr neu’n broffesiynol fedrus, mae’r dyfroedd glân, ymchwydd yr Iwerydd, awel y môr a’r baeau sy’n wynebu i bob cyfeiriad yn cynnig maes chwarae antur bron ym mhob tywydd.

Ar y tir, mae cannoedd o filltiroedd o lwybrau i’w darganfod drwy fynd am dro, gan gynnwys Llwybr Arfordir Sir Benfro sy’n ymestyn am 186 o filltiroedd drwy dirwedd hardd.

HWYL I’R DYFODOL

Er mwyn lleihau effaith y gweithgareddau hyn gymaint â phosibl, rydym yn annog cwmnïau gweithgareddau awyr agored i ymrwymo i God Morol Sir Benfro a Siarter Awyr Agored Sir Benfro.

Mae’r rhain yn cynnwys canllawiau sy’n hyrwyddo cynaliadwyedd ac aflonyddu cyn lleied â phosibl ar y bywyd gwyllt.

Rydym yn argymell eich bod yn ymgymryd â’ch gweithgareddau gyda nhw.

 

Iechyd a Lles

Gall bod yn egnïol yn yr awyr agored eich helpu i wella pob agwedd ar eich iechyd, o wella eich stamina, cryfder a cholli pwysau i wella eich iechyd meddwl a lles.

Gall cerdded helpu i’ch gwneud yn fwy cadarn i ymdopi â straen gyda’r manteision ychwanegol o leihau gorbryder ac iselder; a gall gweithgareddau fel arforgampau wella ystwythder, cryfder a hyblygrwydd, yn ogystal â balans a chydsymud llaw-llygad.

Climber at St Govan's, Pembrokeshire Coast National Park, Wales, Uk