Rheoli Adeiladu

Mae Rheoli Adeiladu (lle mae angen cwrdd â gofynion Rheoliadau Adeiladu), Caniatâd Draenio Trefol Cynaliadwy, a Chynllunio (lle mae angen cwrdd â Deddfwriaeth Gynllunio), yn fathau gwahanol o ddeddfwriaeth. Ar gyfer sawl math o ddatblygiad, mae angen y DDAU cyn y gall unrhyw waith ddechrau.

Ar gyfer datblygiadau yn ardal Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gweinyddir y cynllunio gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Gweinyddir Rheoli Datblygu a Chaniatâd Draenio Trefol Cynaliadwy gan Gyngor Sir Penfro.

I wybod a oes angen cwrdd â Rheoliadau Adeiladu ac angen Caniatâd Draenio Trefol Cynaliadwy neu beidio, cysylltwch â Chyngor Sir Penfro – naill ai drwy ffonio 01437 764551 neu drwy glicio ar y ddolen i fynd i wefan Cyngor Sir Penfro.

Rheoli Adeiladu

I wybod a oes angen cwrdd â Rheoliadau Adeiladu ac angen Caniatâd Draenio Trefol Cynaliadwy cysylltwch â Chyngor Sir Penfro.

Cyngor Cynllunio