Pentref Oes Haearn Castell Henllys


Rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i'r safle a sut rydyn ni'n gweithredu i sicrhau ein bod ni'n eich cadw chi, ein staff a'n cymuned leol yn ddiogel.
Bydd rhaid i chi archebu'ch ymweliad ymlaen llaw. I gael y manylion llawn ewch i’n dudalen Cyn i Chi Archebu.
Nodwch y bydd Castell Henllys ar gau o 14-20 Medi 2020 ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01239 891319, neu anfonwch ebost at ymholiadau@castellhenllys.com.
O’n llwyth ni i’ch llwyth chi- croeso yn ôl!

Oriau Agor a Phrisiau Mynediad

Nodwch y bydd Castell Henllys ar gau o 14-20 Medi 2020 ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.
Mae rhaid i chi archebu'ch ymweliad ymlaen llaw. Dyma'r slotiau amser:
10am-12 canol dydd
12.30pm-2.30pm
2.30pm-4.30pm
Tocynnau
Teulu (2 oedolyn a 2 o blant)
Plentyn
Consesiwn
Oedolyn
Prisiau
£15
£3.50
£4
£5
Oriau agor Caffi'r Caban
Dydd Mawrth, Mercher a Iau 10am-4.30pm
Dydd Gwener, Sadwrn a Sul 9.30am-4.30pm