Pentref Oes Haearn Castell Henllys

Ar agor yn ddyddiol 10yb-1yh a 2yh-5yh. Archebwch docyn cyn i chi ymweld i osgoi cael siom. Prisau:
£6.50 Oedolyn; £5.50 Consesiwn; £4.50 Plentyn; £18.50 Teulu.

Amseroedd Agor a Phrisiau Mynediad (Chwefror 2022)

Castell Henllys*
Ar agor bob dydd rhwng 14 a 27 Chwefror 10am-3pm.
Caffi'r Caban
Ar gau ar 14 a 15 Chwefror.