Pentref Oes Haearn Castell Henllys

Oriau Agor
Ar agor bob Dydd Mercher - Dydd Sul, 10am - 3pm. Mynediad olaf am 2pm. Archwiliwch y safle gan gynnwys ein coetir a’n Llwybr Troednoeth. Mae taith tywys o'r pentref yn gynwysedig yn y pris mynediad a bydd aelod cyfeillgar o’n llwyth yn siarad â chi am fywyd yn yr Oes Haearn.


Prisiau mynediad Gaeaf
£6 - Oedolion
£5 - Consesiwn
£4 - Plentyn
£17 - Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn).

Amseroedd Agor a Phrisiau Mynediad (o 27 Mawrth 2023)

Prisiau mynediad
Oedolyn £6
Consesiwn £5
Plentyn £4
Teulu (2 oedolyn a 2 o blant) £17
Pentref Oes Haearn
Dydd Mercher i Dydd Sul, 10am-3pm (mynediad olaf am 2pm)
Caffi'r Caban
Ar gau am y Gaeaf