Pentref Oes Haearn Castell Henllys

Byddwn ar gau ar ddydd Llun 19 Medi, fel arwydd o barch ar ddiwrnod angladd Ei Mawrhydi y Frenhines.

Fel arfer, ar agor yn ddyddiol 10am-5pm. Mynediad dwethaf am 4pm. Sesiwn "Profwch yr Oes Hearn" yn rhedeg rhwng 10yb-1yp a 2yp-5yp. Archebwch docyn cyn i chi ymweld i osgoi cael siom.
Prisau:
£6.50 Oedolyn; £5.50 Consesiwn; £4.50 Plentyn; £18.50 Teulu.

Amseroedd Agor a Phrisiau Mynediad (Chwefror 2022)

Byddwn ar gau ar ddydd Llun 19 Medi, fel arwydd o barch ar ddiwrnod angladd Ei Mawrhydi y Frenhines.
Castell Henllys
Ar agor bob dydd 10am-5pm (mynediad dwethaf am 4pm)
Oedolyn £6.50
Consesiwn £5.50
Plentyn £4.50
Teulu £18.50
Caffi'r Caban
Ar agor bob dydd 10am-4.30pm.