Pentref Oes Haearn Castell Henllys

Oriau agor
Pentref Oes Haearn ar agor 10am-3pm Dydd Mercher-Dydd Sul (Caffi ar agor 10am-4pm Dydd Mercher-Dydd Sadwrn)
Prisiau mynediad
£5.50 Oedolion
£4.50 Consesiwn
£3.50 Plentyn
£14.50 Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn).

Amseroedd Agor a Phrisiau Mynediad (Gaeaf 2022/23)

Prisiau mynediad (heblaw Dathliad Heuldro'r Gaeaf)
Oedolyn £5.50
Consesiwn £4.50
Plentyn 34.50
Teulu (2 oedolyn a 2 o blant) £14.50
Pentref Oes Haearn
16 Tachwedd-18 Rhagfyr: 10am-3pm
19, 20 a 22 Rhagfyr: 10am-3pm
21 Rhagfyr: Dathliad Heuldro’r Gaeaf 10.30am-3pm
Caffi'r Caban
16 Tachwedd-18 Rhagfyr:10am-4pm Dydd Mercher-Dydd Sadwrn
19, 20 a 22 Rhagfyr: 10am-3pm
21 Rhagfyr: 10am-3pm