Amseroedd Agor a Phrisiau Mynediad (17 Mai 2021 ymlaen)

Ar agor bob dydd 10am-1pm a 2pm-5pm
Castell Henllys*
Oedolyn (17+) £6.50
Consesiwn (65+ neu neu fyfyrwyr gyda cherdyn myfyrwyr dilys): £5.50
Plentyn (4-16): £4.5 (£6.50 gyda 'Chwest y Rhyfelwyr')
Tocyn Teulu (dau oedolyn a dau o blant): £17.50 (£19.50 gyda 'Chwest y Rhyfelwyr')
Tocyn Tymor/Defnyddwyr Cadair Olwyn/Gofalwr: Am ddim.
Caffi'r Caban
Coffi a Chacennau: 10am-4.30pm
Cinio: 12pm-2.30pm
Brecwast (Gwener-Sul): 9.30am-11.30am
*Sylwch y bydd prisiau'n amrywio ar gyfer gweithdai, yn ogystal â dyddiau 'Profi'r Oes Haearn' a 'Rhufeinig Rhyfelgar'.