Pentref Oes Haearn Castell Henllys

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penderfynu cau Castell Henllys i'r cyhoedd hyd nes ceir rhybudd pellach. Dilynwch y cyfryngau cymdeithasol neu edrychwch ar ein gwefan i gael diweddariadau pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch ebost at ymholiadau@castellhenllys.com.

Arweiniad Covid-19 (Coronafeirws) i gerddwyr

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro wedi cyhoeddi arweiniad i bobl sydd â mynediad at gefn gwlad o’u stepen drws er mwyn eu helpu i gadw’n ddiogel pan fyddant yn mynd i gerdded.

Darllenwch Fwy

Gwybodaeth am Gastell Henllys

Castell Henllys yw’r unig le y gallwch gerdded ymhlith y tai crwn o’r Oes Haearn sydd wedi’u hailadeiladu yn y fan a’r lle y byddent wedi sefyll 2,000 o flynyddoedd yn ôl.

Darllenwch Fwy

Oriau Agor a Phrisiau Mynediad

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penderfynu cau Castell Henllys i'r cyhoedd hyd nes ceir rhybudd pellach.
Dilynwch y cyfryngau cymdeithasol neu edrychwch ar ein gwefan i gael diweddariadau pellach.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch ebost at ymholiadau@castellhenllys.com.