Pentref Oes Haearn Castell Henllys

Oriau agor y gaeaf:
Dydd Llun-Dydd Mawrth: Ar gau i'r cyhoedd ond yn derbyn grwpiau ysgol sydd wedi'u harchebu ymlaen llaw.
Dydd Mercher-Dydd Sul: Ar agor 10am-4pm gyda’r fryngaer yn cau am 3pm.
Archebwch ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi. Ewch i'n tudalen cyn i chi archebu am y diweddariadau diweddaraf..
I archebu, ewch i'n calendr digwyddiadau. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi nôl.

Amseroedd Agor a Phrisiau Mynediad (17 Mai 2021 ymlaen)

Oriau agor i'r cyhoedd: Dydd Mercher i Ddydd Sul, 10am-4pm
Castell Henllys*
Oedolyn (17+) £5.50
Consesiwn (65+ neu neu fyfyrwyr gyda cherdyn myfyrwyr dilys): £4.50
Plentyn (4-16): £3.50)
Tocyn Teulu (dau oedolyn a dau o blant): £14.50
Tocyn Tymor/Defnyddwyr Cadair Olwyn/Gofalwr: Am ddim.
Caffi'r Caban
Ar gau tan 17/11/21
Yn dilyn yr un oriau agor â'r Pentref Oes Haearn
*Sylwch y bydd prisiau'n amrywio ar gyfer gweithdai, yn ogystal â dyddiau 'Profi'r Oes Haearn' a 'Rhufeinig Rhyfelgar'.