Pentref Oes Haearn Castell Henllys

Mae Castell Henllys bellach wedi cau am y gaeaf.
Bydd y caffi yn aros ar agor. Ewch i dudalen Facebook Caffi'r Caban i gael amseroedd agor a diweddariadau.
Rydym dal yn gallu derbyn archebion oddi wrth grwpiau ac ysgolion.
I wneud ymholiad ynglŷn ag archebu ar gyfer grŵp neu ysgol, cysylltwch â ni drwy e-bostio ymholiadau@castellhenllys.com.

Mae Castell Henllys bellach wedi cau am y gaeaf

Cyhoeddir dyddiadau ac amseroedd agor ar gyfer 2021 yma maes o law.