Pentref Oes Haearn Castell Henllys

Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn brysur yn gwneud y safle yn barod i'ch croesawu yn ôl eto.
Rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i'r safle a sut rydyn ni'n gweithredu i sicrhau ein bod ni'n eich cadw chi, ein staff a'n cymuned leol yn ddiogel.
Rydym ar agor bob dydd ond fydd rhaid i chi archebu'ch ymweliad ymlaen llaw. I gael y manylion llawn ewch i’n dudalen Cyn i Chi Archebu.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01239 891319, neu anfonwch ebost at ymholiadau@castellhenllys.com.
O’n llwyth ni i’ch llwyth chi- croeso yn ôl!

Oriau Agor a Phrisiau Mynediad

Rydym yn cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr y dydd felly rydym wedi sefydlu system archebu newydd. Ffoniwch 01239 891319 i archebu eich tocyn a slot amser. Byddwn ar gael i gymryd eich galwad Dydd Llun-Gwener o 10am-4pm.
Dyma'r slotiau amser:
10am-12 canol dydd
12.30pm-2.30pm
2.30pm-4.30pm
Tocynnau
Teulu (2 oedolyn a 2 o blant)
Plentyn
Consesiwn
Oedolyn
Prisiau
£15
£3.50
£4
£5