Pentref Oes Haearn Castell Henllys

Oriau Agor
Pentref Oes Haearn ar agor bob Dydd o 10am, mynediad olaf am 4pm Archwiliwch y safle gan gynnwys ein coetir a’n Llwybr Troednoeth. Mae taith tywys o'r pentref yn gynwysedig yn y pris mynediad a bydd aelod cyfeillgar o’n llwyth yn siarad â chi am fywyd yn yr Oes Haearn.
Mae'r caffi ar agor ddydd Mercher i ddydd Sadwrn, 10am-3pm.


Prisiau mynediad
£7 Oedolion
£6 Consesiwn
£5 Plentyn
£20 Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn).

Amseroedd Agor a Phrisiau Mynediad (o 27 Mawrth 2023)

Prisiau mynediad
Oedolyn £7
Consesiwn £6
Plentyn £5
Teulu (2 oedolyn a 2 o blant) £20
Pentref Oes Haearn
Ar agor bob dydd 10am-4pm
Caffi'r Caban
Dydd Mercher-Dydd Sadwrn 10am-3pm