Pentref Oes Haearn Castell Henllys

Oriau Agor
25 Mawrth - 3 Tachwedd 2024 Ar agor bob dydd, 10am - 5pm. Mynediad olaf am 4.15pm.
Archwiliwch y safle gan gynnwys ein coetir a’n Llwybr Troednoeth. Mae taith tywys o'r pentref yn gynwysedig yn y pris mynediad a bydd aelod cyfeillgar o’n llwyth yn siarad â chi am fywyd yn yr Oes Haearn.


Amseroedd Agor a Phrisiau Mynediad (o 25 Mawrth 2024)

Prisiau mynediad
Oedolyn £8
Consesiwn £7
Plentyn £6
Teulu (2 oedolyn a 2 o blant) £25
Pentref Oes Haearn
25 Mawrth – 3 Tachwedd
Ar agor bod dydd, 10am-5pm (mynediad olaf am 4.15pm)
Caffi'r Caban
25 Mawrth – 3 Tachwedd
Dydd Llun a Dydd Mawrth, 10am - 4pm Diodydd a Chacennau yn unig.
Dydd Mercher – Dydd Sul, 9.30am – 4pm Bwydlen lawn.
Am ragor o fanylion am y caffi ewch i’w tudalen Facebook Caffi’r Caban neu ffoniwch 01239 891164.