Mae Castell Henllys yn cynnal cannoedd o ddigwyddiadau bob blwyddyn, gan gynnwys anturiaethau Oes yr Haearn, ailberfformiadau Rhufeinig a gweithdai ymarferol. Gweler isod am fwy o wybodaeth ac archebwch ar-lein nawr!

Mae taith tywys o’r pentref yn gynwysedig yn y pris mynediad a bydd aelod cyfeillgar o’n llwyth yn siarad â chi am fywyd yn yr Oes Haearn.