Profwch yr Oes Haearn

Mae antur hynafol yn aros amdanoch!

Yn y Pentref Oes Haearn bydd aelodau cyfeillgar o’n llwyth (10am – 12.30pm a 1.30pm – 5pm) yn dweud popeth wrthych chi am fywyd yn yr Oes Haearn. Cewch gyfle i gael tro gyda “ffon dafl”, gwylio arddangosiad o grefft neu sgil hynafol, cael eich paentio gyda phatrymau prydferth glas a chael eich diddani gyda hen hanesion am sut oedd bywyd dros ddwy fil o flynyddoedd yn ôl. Mae taith tywys hefyd wedi’i chynnwys yn y pris mynediad, am 11.30am a 2.30pm.

Bore tawel Profwch yr Oes Haearn

Dydd Sul 10am – 12 hanner dydd

Bob bore Sul, ni’n neud sesiwn dawel yn y bore, lle mae’r pentrefwyr yn llai tebygol i wneud gweithgareddau swnllyd. Tal mynediad arferol.

 

Iron Age roundhouses at Castell Henllys Iron Age Village

Taith Tywys Cymraeg (addas i ddysgwyr)

Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf Dydd Sadwrn 3 Awst, Dydd Sadwrn 17 Awst

Er bod ein cynnig arferol yn ddwyiaethog, mae’r teithiau tywys byr yma wedi cal eu creu i fod yn uniaith Gymraeg.

FAMILY ACTIVITIES

Hwyl yn y Gaer

Pob Dydd Mawrth a Dydd Iau 23 Gorffennaf – 29 Awst o 11am ymlaen

Rhowch gynnig ar amrywiaeth o weithgareddau cynhanesyddol ymarferol. Holwch yn y dderbynfa ar ôl cyrraedd i weld pa sesiynau fydd yn cael eu cynnal yn ystod eich ymweliad. Codir ffi ychwanegol yn ogystal â mynediad arferol.

Hud y Derwyddon

Pob Dydd Mercher 24 Gorffennaf – 28 Awst 11am a 2.30pm

Roedd Derwyddon Prydain o’r Oes Haearn yn wybodus, yn ddoeth ac yn gyfrinachol. Ymunwch â sesiwn ymarferol i ddysgu rhai o’u cyfrinachau, gan gynnwys cynnau tân, gwneud bara a phaentio wynebau. 6 oed a hŷn. £7 y plentyn, yn ogystal â’r pris mynediad arferol.

Archebwch Nawr

SPECIAL EVENTS

Darganfodwch Archioleg

Dydd Gwener 26 Gorffennaf, 10am-5pm

Excavations at Castell Henllys

Darganfodwch beth mae’n cymryd i ddod yn archiolegydd! Darganfodwch sut mae lleoliad yn cael ei ffindio, cloddio a’i ddiogelu. Dalwch atgynyrchiadau a deunydd archiolegol o’n casgliad ni a dewch i cwrdd a archeolegwr sydd yn gofalu am hanes Sir Benfro a ffeindiwch allan fwy am beth mae’n nhw’n gwneud.

I’r pobl sydd moen fod yn ymarferol, fe fydd yna siawns i’r plant gloddi, a cael tro yn darganfod rhywbeth.

Pris arferol i ddod i mewn, fe fydd yna tâl ychwanegol i rhai gweithgareddau.

Gweithgareddau’r Dydd – Lughnasadh

Dydd Iau 1 Awst, 10am-5pm

A woman in Iron Age costume pours beer at the foot of a large straw man

Mae’r dachreuad o’r cynhaeaf wedi dod, ac mae pobl y fryngaer yn dathlu. Ymunwch a nhw wrth treual gweithgareddau neu gwrando a’r hen chwedlau. Yn yr prynhawn fe fydd yna gyfle i ymuno a’r chwaraeon a dathluadau.

£10 Oedolyn, £9 Consesiwn, £8 Plentyn, £32 Teulu (2+2). Fe fydd yr gweithgareddau i gyd ar gael yn yr tocyn mynediad.

Dathliad gyda’r Nos, Calan Awst

Dydd Iau 1 Awst, drysau ar agor 6.45pm

Man breathing fire

Wrth i’r cynhaeaf ddechrau, rydyn ni’n dod at ein gilydd i ddathlu. Bydd cerddoriaeth byw gan Mari Mathias am 7.30pm, cyn perfformiad tân ysblennydd – a thanio ein dyn gwiail. Argymhellir ar gyfer plant 4 oed a hŷn. Dewch â blanced neu gadair a dillad sy’n addas ar gyfer perfformiad y tu allan.

Pris tocyn: £18 Oedolyn, £17 Consesiwn, £16 Plentyn a £60 Teulu (2+2). RHAID ARCHEBU LLE.

Archebwch Nawr 

Sgiliau Syrcas o’r Awyr

Dydd Mercher 7 Awst, 12 hanner dydd a 2pm

A circus performer hangs through a suspended hoop in front of an audience

Dyma gyfle unigryw i roi cynnig ar sgiliau syrcas awyr yng nghanol Pentref yr Oes Haearn. Gweithdy rhagarweiniol Sgiliau Syrcas o’r Awyr sy’n addas ar gyfer plant 8 oed a hŷn.

£30 y pen, (gan gynnwys mynediad i Bentref yr Oes Haearn). RHAID ARCHEBU LLE.

Archebwch Nawr

Adloniant gyda’r Nos – Syrcas a Storïau

Dydd Mercher 7 Awst, drysau ar agor 6pm

A circus performer hangs suspended with arms and legs spread apart

Mae Castell Henllys yn cyflwyno Collective Flight Syrcas sy’n perfformio ‘Swyn’, a’r Storïwr Tamar Eluned Williams. Awen ‘Swyn’ yw straeon am y tir a chymunedau menywod, ac hefyd wedi’i ysbrydoli gan arfordir Sir Benfro, y gorffennol a phrofiadau Celtaidd. Bydd y Storïwr adnabyddus, Tamar, yn dechrau’r noson drwy roi bywyd newydd i stori Branwen. Argymhellir ar gyfer plant 4 oed a hŷn. Dewch â blanced neu gadair a dillad sy’n addas ar gyfer perfformiad y tu allan.

Pris tocyn: £16 Oedolyn, £15 Consesiwn, £14 Plentyn a £53 Teulu (2+2). Rhaid archebu eich tocyn ymlaen llaw.

Archebwch Nawr 

Chwilota gyda’r Teulu

Dydd Sadwrn 10 Awst, 11am-1pm

Foraged leaves and flowers in a wooden bowl

Ymunwch â’r chwilotwr proffesiynol Jade Mellor ar daith gerdded fwyd wyllt o amgylch Castell Henllys, lle byddwch yn chwilio am y planhigion tymhorol mwyaf blasus ac yn gwneud jar bach o pethau gwyllt i fynd adref gyda chi.

£20 y pen (gan gynnwys mynediad i Bentref yr Oes Haearn). Lleoedd yn gyfyngedig.

Archebwch Nawr