Cerdded yn y Parc

DILYN LLWYBRAU DIFYR

Gyda dros 600 milltir o lwybrau cerdded cyhoeddus, a llwybrau ceffylau, mae cerdded yn ffordd ddelfrydol o ddarganfod golygfeydd, bywyd gwyllt a hanes Arfordir Penfro

Isod, rydym wedi nodi ychydig o dudalennau i’ch helpu i ddod o hyd i’r profiad cerdded rydych chi am ei gael.

Os hoffech chi gysylltu â ni ynglŷn â chyflwr llwybr cyhoeddus neu broblem rydych chi wedi dod ar ei thraws wrth ddefnyddio hawliau tramwy cyhoeddus ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ebostiwch ni.