Mae Ystafell Tyddewi yn arddangos paentiadau, printiau ac ysgythriadau gan artistiaid a chrefftwyr Sir Benfro neu’r rhai sydd wedi’u hysbrydoli gan dirwedd yr ardal.

I wneud cais am arddangosfa, anfonwch e-bost atom am ragor o wybodaeth.

Am gariad Sir Benfro gan Gymdeithas Celfyddydau Abergwaun

Dydd Gwener 19 Ebrill i ddydd Sul 2 Mehefin 2024

Ers dros 30 mlynedd, nod Cymdeithas Celfyddydau Abergwaun fu hyrwyddo a chefnogi ymdrechion artistig ymhlith pobl leol. Mae gan eu haelodau ystod eang o dalent o gerflunwyr, crochenwyr, arlunwyr, gweithwyr ffabrig, argraffwyr, ffotograffwyr, cerddorion, beirdd, gwneuthurwyr ffilm a storïwyr. Maent wedi sefydlu rôl greadigol hir-eang yn Sir Benfro, o’u harddangosfeydd celf lleol niferus i’w hymwneud â Thapesti’r Goresgyniad Olafyn Abergwaun. Yn ogystal ag arddangosfeydd, maent yn cynnal dosbarthiadau rheolaidd, digwyddiadau, gweithdai, a heriau paentio.

Ein harddangosfa nesaf: Ddraenen Wen – Hawthorne gan Maggie Brown ar ddydd Gwener 7 Mehefin 2024.

Fishguard Arts Society Image by Kate Kelly

Darganfyddwch fwy am Oriel y Parc