Mae Ystafell Tyddewi yn arddangos paentiadau, printiau ac ysgythriadau gan artistiaid a chrefftwyr Sir Benfro neu’r rhai sydd wedi’u hysbrydoli gan dirwedd yr ardal.

I wneud cais am arddangosfa, anfonwch e-bost atom am ragor o wybodaeth.

#1000postcards

13 Tachwedd 2020 – 4 Rhagfyr 2020

Nod y gwaith hwn, a ysbrydolwyd gan hanes cyfoethog gwyddoniaeth dinasyddion ym Mhrydain a’r ecolegol presennol, yw bod yn wledd i’r llygad ac ymgysylltu’r unigolyn â’r amgylchedd yn gyffredinol gan ei alluogi i weld beth y gall bioamrywiaeth fod pan reolir tir er budd natur.

Mae’r artist Liza Adamcewski yn cyflwyno #1000postcards, lle mae pob cerdyn post yn cyfleu elfen o’r rhyfeddodau ecolegol sydd i’w gweld ar y fferm yn Sir Benfro lle mae’n ceisio dad-ddofi’r tir.