Mae Ystafell Tyddewi yn arddangos paentiadau, printiau ac ysgythriadau gan artistiaid a chrefftwyr Sir Benfro neu’r rhai sydd wedi’u hysbrydoli gan dirwedd yr ardal.

I wneud cais am arddangosfa, anfonwch e-bost atom am ragor o wybodaeth.

CHERISH - Newid Hinsawdd a Threftadaeth yr Arfordir

Dydd Mawrth 11 Ionawr 2022 i ddydd Sul 27 Chwefror 2022

Mae’r hinsawdd fyd-eang yn cynhesu: mae rhewlifoedd yn toddi ac mae lefelau’r môr yn codi. Mae prosiect CHERISH yn dîm o archeolegwyr, daearyddwyr a daearegwyr sy’n astudio effeithiau newid yn yr hinsawdd ar dreftadaeth arfordirol a morwrol yng Nghymru ac Iwerddon.

Mae’r arddangosfa hon yn arddangos gwaith ar safleoedd lleol fel y gaer bentir yng Nghaerfai ac aneddiadau ffermio hynafol ar ynysoedd anghysbell Sir Benfro.

Mae CHERISH yn brosiect a ariennir drwy Raglen Iwerddon-Cymru 2014-2020, sy’n rhan o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop dan arweiniad y Comisiwn Brenhinol.

Darganfyddwch fwy am Oriel y Parc