Diwrnodau Darganfod Cynefin

Mae Diwrnodau Darganfod Cynefin yn cynnig gyfleoedd i ddysgwyr archwilio eu tirwedd, cynefinoedd a threftadaeth.

Maent yn brofiadu aml-ddisgyblaeth, sy’n cysylltu’r profiadau dysgu â’r canlynol:

  • gweithgareddau gwyddoniaeth, llythrennedd a rhifedd
  • ymateb creadigol
  • mwynhad ystyriol o fanteision iechyd a lles bod yn rhan o’r dirwedd.

Bydd Diwrnodau Darganfod Cynefin yn cael eu cynnal mewn lleoliadau amrywiol gyda Pharcmyn a Staff ein Canolfannau drwy gydol y flwyddyn. Mae’r rhaglen ysgolion ar gael i bawb. Holwch ni am offer, cyfleusterau a lleoliadau addas.

Ffioedd archebu

Ar gyfer 2023-2024 caiff y teithiau hyn eu cefnogi’n hael gyda chyllid gan Ffrindiau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. I ddarganfod a yw eich ysgol yn gymwys, ewch i’n tudalen Cyllid ar gyfer Diwrnodau Darganfod Cynefin.

  • Hanner diwrnod: £2.50 y disgybl
  • Diwrnod llawn: £4.50 y disgybl

Mae isafswm ffi archebu o £75 ar gyfer archebion gan ysgolion.

 

Cysylltu â ni

Am fwy o fanylion neu i drefnu eich ymweliad e-bostiwch ein Tîm Darganfod or call 01646 624853.

Cysylltu â ni

Am fwy o fanylion neu i drefnu eich ymweliad e-bostiwch ein Tîm Darganfod neu ffoniwch 01646 624853.

Enghreifftiau o'r hyn y gallwn ei gynnig