Ffilmio yn y Parc Cenedlaethol

Os ydych am ffilmio yn y Parc Cenedlaethol, darllenwch ein Canllaw Ymholiadau Ffilmio cyn cysylltu â ni, oherwydd y gallai ateb nifer o'ch cwestiynau. Os ydych chi'n bwriadu defnyddio drôn, darllenwch ein canllaw dronau.

Fe allwch chi ffilmio ar dir cyhoeddus, sy’n cynnwys priffyrdd cyhoeddus. Ond, os ydych chi am ffilmio ar dir preifat, mae angen i chi ofyn am ganiatâd perchennog y tir.

Mae’r map rhyngweithiol isod yn dangos tir sy’n eiddo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Sylwch fod y map hwn yn ddangosol yn unig; cysylltwch â ni i drafod eich cais ffilmio.

I weld tir sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ewch i www.ntlandmap.org.uk.

Mae mapiau Arolwg Ordnans yn dangos tir sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda symbolau yng nghanol ardaloedd sydd wedi eu nodi gan ffin borffor.

Os oes unrhyw ymholiadau gennych ynglŷn â ffilmio neu ffotograffiaeth ar dir sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ewch i www.nationaltrust.org.uk/film-hire.

Os hoffech chi ffilmio ar dir Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ebostiwch  y Tîm Cyfathrebu neu ffoniwch ni ar 01646 624823.

Map rhyngweithiol

Ffilmio gyda dron yn y Parc Cenedlaethol

The Pembrokeshire Coast National Park Authority has released drone guidance for recreational users that seeks to limit the disturbance the aerial devices can cause to protected wildlife.

Darllenwch Fwy

Ffilmiau yn y Parc

Mae golygfeydd godidog, morlin dramatig a thraethau tywodlyd naturiol Sir Benfro wedi ymddangos tu ôl i sêr y sgrîn arian dro ar ôl tro yn ffilmiau.

Darllenwch Fwy