Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc

Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn brysur yn gwneud y safle yn barod i'ch croesawu yn ôl eto.
Rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’r safle a sut rydyn ni’n gweithredu i sicrhau ein bod ni’n eich cadw chi, ein staff a’n cymuned leol yn ddiogel.
Rydym yn cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr a ganiateir y tu mewn i'r ganolfan ar unrhyw un adeg er mwyn sicrhau y gellir cadw at fesurau pellhau cymdeithasol.
Mae ein siop a'n Canolfan Ymwelwyr bellach ar agor; ond mae'n Horiel a'n hystafelloedd cyfarfod yn dal i fod ar gau.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01437 720392, neu anfonwch ebost at gwybodaeth@orielyparc.co.uk.

Amserau Agor

Mae ein siop, Canolfan Ymwelwyr, lleoedd arddangos a chaffi bellach ar agor; ond mae'r Brif Oriel yn dal i fod ar gau.
Canolfan Ymwelwyr, lleoedd arddangos a'r Siop
Ar agor bob dydd 10am-4pm
Caffi Pilgrims*
Brecwast 9.30am-11am
Cinio 11.30am-3pm
Diodydd a chacennau 3pm-4pm
*Ar agor ar gyfer byrddau allanol a phrydau parod yn unig. Argymhellir archebu drwy ffonio 01437 723290.