Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc

Oherwydd cyfyngiadau cyfnod atal byr Llywodraeth Cymru, bydd Oriel y Parc yn cau am 3pm ddydd Gwener 23 Hydref ac yn ailagor ddydd Llun 9 Tachwedd.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01437 720392, neu anfonwch ebost at gwybodaeth@orielyparc.co.uk.

Amserau Agor

Mae ein siop, Canolfan Ymwelwyr, lleoedd arddangos a chaffi bellach ar agor; ond mae'r Brif Oriel yn dal i fod ar gau.
Canolfan Ymwelwyr, lleoedd arddangos a'r Siop
Ar agor bob dydd 10am-4pm
Y Prif Oriel
Ar agor bob dydd 10am-3pm
Caffi Pilgrims*
Brecwast 9.30am-11am
Cinio 11.30am-3pm
Diodydd a chacennau 3pm-4pm
*Ar agor ar gyfer byrddau allanol a phrydau parod yn unig. Argymhellir archebu drwy ffonio 01437 723290.