Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws)​, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penderfynu cau Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc i'r cyhoedd hyd nes ceir rhybudd pellach. Dilynwch y cyfryngau cymdeithasol neu edrychwch ar ein gwefan i gael diweddariadau pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch ebost at gwybodaeth@orielyparc.co.uk.

Amserau Agor 2020

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws)​, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penderfynu cau Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc i'r cyhoedd hyd nes ceir rhybudd pellach.
Dilynwch y cyfryngau cymdeithasol neu edrychwch ar ein gwefan i gael diweddariadau pellach.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch ebost at gwybodaeth@orielyparc.co.uk.
*Last admission to Gallery 15 minutes before closing.