Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc

Byddwn ar gau ar ddydd Llun 10 Hydref o 12:30pm tan 3:30pm.
Mae ein siop a'n Canolfan Ymwelwyr ar agor bob dydd 9:30am - 5:00pm. Mae'r Brif Oriel ar agor bob dydd 10am - 4pm.
Caffi ar agor 9.30am-3.30pm.


Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch ebost at gwybodaeth@orielyparc.co.uk.

Amserau Agor

Byddwn ar gau ar ddydd Llun 19 Medi, fel arwydd o barch ar ddiwrnod angladd Ei Mawrhydi y Frenhines.
Canolfan Ymwelwyr, lleoedd arddangos a'r Siop
Dydd Llun - Dydd Sul: 9:30am - 5pm
Yr Oriel: 10am - 4pm
Caffi Pilgrims*
 
Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 9.30am - 3.30pm
Dydd Sul: 10am - 3pm
*Gall amseroedd agor y caffi newid, edrychwch ar dudalen Facebook neu ffoniwch 01437 723290