Cadeiriau Olwyn y Traethau

Mynediad i Bawb

NODWCH: Ni fydd gadeiriau olwyn y traethau ar gael nes ceir rhybudd pellach. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Mae cadeiriau olwyn y traethau yn helpu pobl llai abl i fwynhau traethau Sir Benfro.

Cynllunnir a chynhyrchir cadeiriau olwyn y  traethau Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn arbennig i’w defnyddio ar draethau tywod.

Maen nhw ar gael i’w hurio mewn nifer o fannau yn y Parc Cenedlaethol, gan alluogi pobol i gael mynediad i rai o’n traethau godidocaf. Cyfeiriwch at ein rhestr o Draethau â Mynediad Hwylus wrth gynllunio eich ymweliad.

Ble cewch hyd i gadeiriau olwyn y traethau

Traeth Poppit – Ar gael drwy dymor yr haf yn unig.
Caffi a Siop Traeth Poppit, Llandudoch, SA43 3LN.
Ffôn: 01239 623530 Email: chris@brethyncartref.co.uk

Traeth Mawr, Trefdraeth – Ar gael drwy dymor yr haf yn unig.
Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0NR. Llogwch o’r cynorthwyydd yn y maes parcio. Ar gael rhwng 10am-5pm. Ymddiheuriadau, dim archebu ymlaen llaw.
Am ragor o wyboaeth yn unig, ffoniwch Pencadlys y Parc Cenedlaethol 01646 624800, neu ebostiwch: gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk.

Porth Mawr – Ar gael drwy dymor yr haf yn unig.
Sun lounger and deckchair hire, Porth Mawr, Tyddewi, SA62 6PS.
Ffôn: 01437 720692 Email: shaunrhian@btinternet.com

Aberllydan – Ar gael drwy dymor yr haf yn unig.
Haven Sports Ltd, Marine Road, Aberllydan, Hwlffordd, SA62 3JR.
Ffôn: 01437 781354 Email: info@havensports.co.uk

Bae Gorllewin Angle – Ar gael drwy dymor yr haf yn unig.
Wavecrest Cafe, West Angle Bay, Angle, Pembroke SA71 5BE
Ffôn: 01646 641457 Email: info@wavecrestangle.co.uk

Freshwater East – Ar gael yn ystod oriau agor yn unig
Time Flies at The Longhouse, Trewent Park, Freshwater East, SA71 5LW
Ffôn: 01646 673900 Email: info@timefliesltd.co.uk

Saundersfoot – Ar gael drwy dymor yr haf yn unig.
Comisiwn Harbwr Saundersfoot.
Ffôn: 07791 764 773