Cadeiriau Olwyn y Traeth ac offer pob tir

Mynediad i Bawb

Mae cadeiriau olwyn y traeth ac offer pob tir yn helpu i wella mynediad i draethau arobryn Sir Benfro a mannau awyr agored eraill yn y Parc Cenedlaethol. Mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro amrywiaeth o offer gwahanol, y gallwch eu llogi am ddim o wahanol leoliadau yn y Parc Cenedlaethol.

Dolenni cyflym

Ewch i’r wefan archebu i archebu offer symudedd ymlaen llaw ar-lein (yn agor mewn ffenestr newydd)

Gadewch adborth – dywedwch wrthym am eich profiadau (yn agor mewn ffenestr newydd)

Mynediad i Bawb – dewch o hyd i wybodaeth am lwybrau cerdded a thraethau sydd â mynediad hawdd

 

Ynglŷn â’r cynllun

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gwella mynediad i draethau arobryn Sir Benfro a mannau awyr agored eraill trwy ddarparu ystod o offer gan gynnwys cadeiriau olwyn traeth.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gwella mynediad i draethau arobryn Sir Benfro a mannau awyr agored eraill trwy ddarparu ystod o offer gan gynnwys cadeiriau olwyn traeth.

Mae amrywiaeth o offer ar gael i’w llogi am ddim o wahanol leoliadau o amgylch yr arfordir neu’n uniongyrchol oddi wrth Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Mae’r rhan fwyaf o’r offer ar gael i’w llogi o leoliadau poblogaidd ger yr arfordir diolch i’r busnesau lleol sydd wedi cytuno’n garedig i ddod yn westeion.

Ble cewch hyd i gadeiriau olwyn y traethau

Gallwch logi offer symudedd o’r lleoliadau canlynol, sydd hefyd i’w gweld ar y map isod:

 


© OpenStreetMap contributors