Cadeiriau Olwyn y Traethau

Mynediad i Bawb

Mae cadeiriau olwyn y traethau yn helpu pobl llai abl i fwynhau traethau Sir Benfro.

Cynllunnir a chynhyrchir cadeiriau olwyn y  traethau Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn arbennig i’w defnyddio ar draethau tywod.

Maen nhw ar gael i’w hurio mewn nifer o fannau yn y Parc Cenedlaethol, gan alluogi pobol i gael mynediad i rai o’n traethau godidocaf. Cyfeiriwch at ein rhestr o Draethau â Mynediad Hwylus wrth gynllunio eich ymweliad.

Ble cewch hyd i gadeiriau olwyn y traethau

Porth Mawr – Ar gael drwy dymor yr haf yn unig.
Sun lounger and deckchair hire, Porth Mawr, Tyddewi, SA62 6PS.
Ffôn: 01437 720692 Email: shaunrhian@btinternet.com

 

NODWCH: Ni fydd rhai cadeiriau olwyn y traethau ar gael nes ceir rhybudd pellach. Rydym yn gweithio’n galed i gael mwy o gadeiriau olwyn y traeth ar gael ar gyfer haf 2021. Rydym yn gwerthfawrogi pa mor werthfawr ydyn nhw ac yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth a’ch amynedd. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.