Cadeiriau Olwyn y Traethau

Mynediad i Bawb

Mae cadeiriau olwyn y traethau yn gwella mynediad i draethau arobryn Sir Benfro

Archebwch Gadair Olwyn ar gyfer y Traeth ar-lein

Neu ffoniwch 07813 548 157

Cynllunnir a chynhyrchir cadeiriau olwyn y  traethau Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn arbennig i’w defnyddio ar draethau tywod.

Maen nhw ar gael i’w hurio mewn nifer o fannau yn y Parc Cenedlaethol, gan alluogi pobol i gael mynediad i rai o’n traethau godidocaf. Cyfeiriwch at ein rhestr o Draethau â Mynediad Hwylus wrth gynllunio eich ymweliad.

Ble cewch hyd i gadeiriau olwyn y traethau