Cytundeb Benthyca Offer Symudedd

Cytundeb Benthyca

Mae’r benthyciwr yn cytuno:

  • Derbyn a defnyddio’r gadair olwyn ar eu menter eu hunain.
  • Defnyddio’r gadair olwyn yn unol â’r ‘Canllawiau Diogelwch’ a’r ‘Cyfarwyddiadau Glanhau’.
  • Gofalu bod y gadair olwyn yn addas i’w hanghenion.
  • Gofalu y gallant/gall defnyddiwr y gadair olwyn symud yn ddiogel.
  • Gofalu y gallant ddefnyddio’r gadair olwyn ar y traeth penodol yn ddiogel.
  • Cymryd cyfrifoldeb llawn am y gadair olwyn.
  • Derbyn cyfrifoldeb llawn am unrhyw anaf i bobl eraill ac/neu eiddo.
  • Cysylltu â’r Awdurdod petai problem neu ddifrod i gadair olwyn y traeth, neu ei bod yn mynd ar goll.
  • Dychwelyd y gadair olwyn mewn cyflwr da ar y dyddiad a’r amser a gytunwyd.