Gofalu

Am ein Parc Cenedlaethol

Rydym yn gweithio i warchod harddwch naturiol y Parc Cenedlaethol i bawb ei fwynhau, ond ni allwn ei wneud ar ein pennau ein hunain. Rydym yn dibynnu ar gymorth tirfeddianwyr, busnesau, sefydliadau, preswylwyr ac ymwelwyr i gadw Arfordir Sir Benfro yn arbennig a'i wneud hyd yn oed yn well

Darganfyddwch fwy am gadwraeth

Cynaliadwyedd

Darganfyddwch sut mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn taclo cynaliadwyedd, newid yn yr hinsawdd a chodiad yn lefel y môr.

Darllenwch Fwy

Cynllunio

Gwybodaeth am geisiadau, ffurflenni, cyngor ac unrhyw beth i'w wneud â chynllunio ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Darllenwch Fwy