Gofalu

Am ein Parc Cenedlaethol

Rydym yn gweithio i warchod harddwch naturiol y Parc Cenedlaethol i bawb ei fwynhau, ond ni allwn ei wneud ar ein pennau ein hunain. Rydym yn dibynnu ar gymorth tirfeddianwyr, busnesau, sefydliadau, preswylwyr ac ymwelwyr i gadw Arfordir Sir Benfro yn arbennig a'i wneud hyd yn oed yn well

Darganfyddwch fwy am gadwraeth

Ein Partneriaid

Mae 15 Parc Cenedlaethol y Deyrnas Gyfunol yn gweithio gyda phartneriaid cenedlaethol drwy Bartneriaethau y Parciau Cenedlaethol.

Darllenwch Fwy

Cynaliadwyedd

Darganfyddwch sut mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn taclo cynaliadwyedd, newid yn yr hinsawdd a chodiad yn lefel y môr.

Darllenwch Fwy

Cynllunio

Gwybodaeth am geisiadau, ffurflenni, cyngor ac unrhyw beth i'w wneud â chynllunio ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Darllenwch Fwy