Bob blwyddyn – ers dros 20 mlynedd – mae tua 6,000 o blant wedi ymweld â Chastell Henllys i weld, arogli a chyffwrdd bywyd mewn pentref o’r Oes Haearn, gan gymryd rhan mewn gweithgareddau a chwarae rôl.

Mae’r rhaglen ysgol a gynigir yn amrywiol ac yn cwmpasu nifer o weithgareddau addysg treftadaeth sy’n archwilio bryngaer yr Oes Haearn a’i dalgylch.

Mae hanes byw yn rhan fawr o brofiad Castell Henllys. Mae’r rhan fwyaf o’r sesiynau’n canolbwyntio ar gyfnod yr Oes Haearn yn ei hanes.

Dewch â dysgu’n fyw yng Nghastell Henllys

Bywyd dyddiol Celtiaid yr Oes Haearn
Dewch i gwrdd â’r llwyth a gweld sut roedden nhw’n byw, yr hyn roedden nhw’n ei wisgo a beth roedden nhw’n ei fwyta. Dysgwch sut i goginio, adeiladu tŷ crwn a sut i ddod yn rhyfelwr.

Diwrnod y Rhufeiniaid
Mae’r Rhufeiniaid wedi ymosod ar Gastell Henllys! Maen nhw’n wahanol iawn i’r Celtiaid! Maen nhw’n bwyta bwyd rhyfedd ac yn gwisgo dillad od! Gwnewch lamp o glai ac ymunwch â’r Lleng Rufeinig am rywfaint o hyfforddiant!

Sgiliau Oes y Cerrig
Ymunwch â’r llwyth yn y gaer a dysgwch sgiliau eu hynafiaid. Dysgwch sut roedden nhw’n defnyddio adnoddau eu hamgylchedd lleol i wneud popeth roedden nhw ei angen. Gwnewch linyn o ffibrau danadl poethion, neu beth am greu eich gemwaith Oes Cerrig eich hun?

School trip to Castell Henllys Iron Age Village

Archebu a chostau

Ffioedd archebu

Diwrnod llawn: £4.50 y plentyn.
Mae isafswm o £75 o dâl archebu yn berthnasol i archebion ysgol.

Costau trafnidiaeth
Mae gennym gytundeb gyda rhai cwmnïau bysiau lleol ynghylch costau cludiant.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymweld fel ysgol? Ffoniwch 01239 891319 neu anfonwch ebost i ymholiadau@castellhenllys.com.