Mae ardal Tyddewi yn cynnig amrywiaeth eang o letyau o ansawdd i ymwelwyr. Mae yna rywbeth i bawb a ph’un ai ydych yn chwilio am lety gwely a brecwast, gwesty, safle gwersylla neu hostel, fe gewch hyd iddo drwy ymweld â'r gwefannau isod.

Cliciwch y delweddau isod i bori Booking.com neu LateRooms am fanylion gwestai, neu wely a brecwast.

Booking.com logo

LateRooms logo

Am ragor o wybodaeth am lety yn yr ardal, defnyddiwch wefan Croeso Cymru, Visit Pembrokeshire neu National Trail.

Fel arall, ffoniwch Oriel y Parc ar 01437 720392 am help.

Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre, St Davids

Darganfyddwch fwy am Oriel y Parc