Pentre Ifan

Sir Benfro: Gwlad y Chwedlau

Mae siambrau claddu, coetiroedd hynafol a charneddau cerrig yn gwneud yr ardal hon yng ngogledd Sir Benfro yn lle llawn myth a dirgelwch, yn lle i danio’r dychymyg.

Tylwyth Teg Pentre Ifan

Mae hud y tylwyth teg yn ddigon cryf i godi cofgolofnau a gwireddu dymuniadau. Ond beth sy’n digwydd ar leuad lawn a phan glywch chi eu cerddoriaeth?