Y Strategaeth a Ffefrir – Cyflwyno Safle

Cynllun Datblygu Lleol 2

Mae'r ymgynghoriad hwn bellach wedi cau.

Bydd angen llenwi ffurflen ar gyfer pob Safle a gyflwynir (un safle bob ffurflen). Gellir cyflwyno safle yn electronig i’r cyfeiriadau isod.

I gynorthwyo i lenwi’r ffurflenni, mae Nodiadau Cyfarwyddyd wedi’u paratoi sy’n rhoi manylion am y llefydd lle gellir cael rhagor o wybodaeth.

Rhaid cyflwyno eich safle(oedd) erbyn 4.30yh ar dydd Gwener, 21 Gorffennaf 2017. Ni ellir cadw gwybodaeth am safleoedd a gyflwynir yn gyfrinachol gan y bydd y wybodaeth yn wybodaeth gyhoeddus.

Nodiadau Cyfarwyddyd

Ffurflen Cyflwyno Safle

Y Strategaeth a Ffefrir – Methodoleg Asesu Safleoedd

Y Strategaeth a Ffefrir – Ffurflen Arfarnu Cynaliadwyedd Safle

Preferred Strategy Site Sustainability Appraisal Form

 

Ymateb drwy’r e-bost:
devplans@pembrokeshirecoast.org.uk

Ymateb drwy’r post:
Pennaeth Cyfarwyddyd y Parc
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Parc Llanion
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6DY

Mwy am Gynllun Datblygu Lleol 2