Sesiwn Gwrandawiad 6

Darpariaeth a Dosbarthiad Tai

Dydd Mawrth 9 Gorffennaf 2019 9.30am

Ystafell Warrior, Neuadd Pater, Doc Penfro

Agenda Sesiwn Gwrandawiad 6

Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 6

Ymatebion i’r Pwyntiau Gweithredu

Cyfranogwyr a Datganiadau wedi’u cyflwyno

Cyfranogwr (Asiant) ac ID Datganiad wedi’i gyflwyno Yn bresennol
APC Arfordir Penfro HS6_PCNPA Y
Llywodraeth Cymru – 1569 HS6-1569 Welsh Government Y
Cyngor Sir Penfro – 2708 HS6_2708 Pembrokeshire CC Y
Cyngor Cymuned Marloes & St Brides – 2897 Dim Datganiad Y
Cyngor Cymuned Saundersfoot – 2906 Dim Datganiad Y
Cyngor Dinas Tyddewi – 2910 Dim Datganiad Y
Davina Gammon, Jameston Campaign – 3182 HS6_8_3182 Gammon Y
CPRW Pembrokeshire Branch – 3468 HS6-3468 CPRW N
Newport Area Environment Group – 3778 HS1_3778 NAEG further submission Y
John Meyrick (Hayston Developments & Planning) – 4464 HS6_7_8_4464 Meyrick Y
Mr & Mrs A Evans (Hayston Developments & Planning) – 4465 HS6_8_4465 Evans Y
Mr & Mrs Sharp (David Haward Associates) – 4579 HS6_4579 Sharp Y
Mr Wigley-Jones (David Haward Associates) – 4641 HS6-4641 Wigley Jones Y
Caroline Gray – 4658 Dim Datganiad Y

Sesiynau Gwrandawiad Eraill