Cynllun Datblygu Lleol 2

CDLl2

Wedi mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol, mae’r Awdurdod wedi’i rwymo’n statudol i adolygu pob mater y mae disgwyl iddynt effeithio ar ddatblygiad ei ardal.

Y bwriad yw y bydd Cynllun Datblygu Lleol 2 Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cael ei fabwysiadu gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar ddydd Mercher 30 Medi 2020. Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn weithredol ar adeg ei fabwysiadu.
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir yn y Parc Cenedlaethol.
Mae’r Cynllun yn cynnwys testun a mapiau, ac ynghyd â pholisi cynllunio cenedlaethol bydd yn arwain penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.

Testun Cynllun Datblygu Lleol

Testun Cynllun Datblygu Lleol

Map Cynigion Cynllun Datblygu Lleol

 Map Cynigion Cynllun Datblygu Lleol

Defnyddir Map Cyfyngiadau i ddangos darluniadau sy’n cael eu pennu gan fecanweithiau eraill. Nid yw’r Map Cyfyngiadau yn rhan o’r Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig.

Map Cyfyngiadau

Mae Datganiad Mabwysiadu hefyd wedi cael ei baratoi.

Datganiad Mabwysiadu

 Gallwch weld y Canllawiau Cynllunio Atodol yma.