Cytundeb Cyflanwi

Cynllun Datblygu Lleol 2

Mae’r Cytundeb Cyflanwi yn ddatganiad cyhoeddus sy’n cynnwys Amserlen ar gyfer paratoi diweddariad o’r Cynllun Datblygu Lleol, ac mae’n nodi pryd fydd budd-ddeiliaid a’r gymuned yn gallu cyfrannu, a sut. Mae'r Awdurdod wedi darparu cyfle i roi sylwadau ar y Cytundeb Cyflawni drafft. Cafodd y Cytundeb Cyflawni ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ar 25 Gorffennaf 2016.

Cytundeb Cyflanwi

Rhestr lawn o Ymgynghoreion Eraill

Adroddiad ar yr Ymgynghori Cytundeb Cyflawni LDP2

Fersiwn Hawdd ei ddarllen y Cytundeb Cyflawni

Golygiad Dros Dro Covid Gorffennaf 20 i Ddarparu’r Cytundeb a Gytunwyd gan Lywodraeth Cymru Gorffennaf 2016

Am wybodaeth bellach, mae croeso i chi gysylltu â Gwasanaeth Cyfeiriad y Parc yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Parc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro. SA72 6DY, ffoniwch 01646 624800 neu e-bostiwch  devplans@pembrokeshirecoast.org.uk.

Mwy am Gynllun Datblygu Lleol 2