Pwyllgor Adolygu Gweithredol

Mae’r Pwyllgor hwn yn edrych ar risgiau a pherfformiad yn y meysydd canlynol oni bai eu bod eisoes wedi’u cynnwys yng nghylch gwaith y Pwyllgor Archwilio ac Adolygu Gwasanaethau Corfforaethol.

  • Rheoli Datblygu
  • Cyfarwyddo
  • Cyflawni
  • Darganfod

 

Hefyd mae’r Pwyllgor yn adolygu perfformiad ariannol yr Awdurdod mewn perthynas â’r swyddogaethau hyn.

Mae’r Pwyllgor yn cynnwys naw Aelod ac yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn.