Adnoddau Gwyddorau Naturiol

Ar Eich Stepen Drws

Er y gall apiau ffôn clyfar eich helpu i nodi a chofnodi’r natur a welwch yn eich gardd neu tra allan, does dim byd yn curo ymuno â grŵp profiadol yn yr awyr agored.

Maent bob amser yn awyddus i’ch helpu i ddod o hyd i fwy a sylwi arno, ac maent wedi bod yn gwneud gwyddoniaeth dinasyddion ers bron i 200 mlynedd! Mae cymdeithasau recordio arbenigol yn dal yn weithgar iawn ac yn cynnal cyfarfodydd maes yn yr awyr agored ledled y DU. Mae croeso mawr i ddechreuwyr fel arfer. Gallwch ddod o hyd i restr o rai o’r grwpiau hyn ar y rhestr isod.

Sefydliadau lleol

 

Sefydliadau arbenigol

Botaneg

Adar

Mamaliaid

Molysgiaid

Insects

Bywyd Môr

 

Daeareg

 

Iaith Gymraeg

 

Teithiau Maes

 

Gwarchodaeth bywyd gwyllt

 

hywogaethau estron goresgynnol

 

Canolfannau cofnodion lleol

 

Adnoddau archaeoleg