Mae Caffi Pilgrims yn Oriel y Parc ar agor saith diwrnod yr wythnos trwy gydol y flwyddyn.

Oriau Agor

Oriau Agor:

  • Dydd Llun i Dydd Sadwrn: 9.30am – 3.30pm
  • Dydd Sul: 10am – 3pm

Gall oriau agor newid am wybodaeth bellach cysylltwch â Stacey neu Sarah ar 01437 723290, e-bostiwch Caffi Pilgrims, neu ewch i dudalen Facebook Caffi Pilgrims.