Mae Caffi Pilgrims yn Oriel y Parc ar agor saith diwrnod yr wythnos trwy gydol y flwyddyn.

Oriau Agor

Ar agor ar gyfer byrddau allanol a phrydau parod yn unig. Argymhellir archebu drwy ffonio 01437 723290.

Oriau Agor:

  • Brecwast: 9.30am-11am
  • Cinio: 11.30am-3pm
  • Diodydd a chacennau: 3pm-4pm

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Stacey neu Sarah ar 01437 723290, e-bostiwch Caffi Pilgrims, neu ewch i dudalen Facebook Caffi Pilgrims.